Materiaalipankki

 • Aamunavausmateriaali. Jokainen haluaa olla onnellinen. Mikä tekee meidät onnellisiksi ja voiko omaan onnellisuuteen jotenkin vaikuttaa? Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen aamunavausmateriaali herättelee pohtimaan, tuovatko korkea tulotaso tai uusien tavaroiden ja vaatteiden hankkiminen todellista onnea. Materiaali on oppilaille luettava artikkeli.

 • Tämä verkkomateriaali on tehty osaksi Tampereen työväenmuseo Werstaan Afrikka Suomessa -näyttelyä. Materiaalia voi hyödyntää myös sellaisenaan. Se sisältää paljon hyviä lyhytdokumentteja, kuvia, radio-ohjelmia ja tarinoita, joihin on lisäksi suunniteltu syventäviä tehtäviä ja pohdintakysymyksiä. Tehtävät on luokiteltu selkeästi oppiaineittain. 

 • Sivusto sisältää paljon hyviä, toiminnallisia harjoituksia ja pohdintakysymyksiä kuuteen eri teemaan: neuvottelutaidot, vuorovaikutus ja empatia, osallistuminen ja vaikuttaminen, rauhanvälitys, konfliktinratkaisusimulaatio, Suomi ja konfliktimaat

 • Kasvattajille ja kasvatusalaa opiskeleville suunnattu materiaali yhdenvertaisuus- ja syrjintäkysymyksiin perehtymiseksi. Kannattaa tutustua erityisesti osioon, johon on kerätty eri vähemmistöihin kuuluvien nuorten koulukokemuksia. Näitä tarinoita pohdintakysymyksineen voit osittain hyödyntää myös yläasteen ja toisen asteen opetuksessa esimerkkeinä ja keskustelujen virikemateriaalina.   

 • Normikriittinen käsikirja yhdenvertaisuudesta, syrjinnän vastustamisesta ja vapaudesta olla oma itsensä. Opas sisältää ehdotuksia siitä, miten oppilaitoksia ja opetusta voitaisiin päivittää. Se esittelee keinoja puuttua syrjiviin normeihin ja tehdä koulusta yhdenvertaisempi oppimisympäristö kaikille. Oppaassa on kiinnostavia ja herätteleviä, eri vähemmistöihin kuuluvien nuorten omia tarinoita kouluarkeen liittyen. Tarinoiden ja kuvien kautta teema koskettaa ja tuo sen lähelle nuoria. Oppaassa on myös hyviä, toiminnallisia harjoituksia ja pohdintakysymyksiä.

 • Koulujen kirjemaraton on osa maailman suurinta vuosittaista ihmisoikeustapahtumaa. Sen aikana sadattuhannet ihmiset ympäri maailman kirjoittavat vetoomuskirjeitä ja solidaarisuusviestejä ihmisoikeusloukkauksia kokeneiden ihmisten tukemiseksi.

  Kirjemaraton on oppitunti ihmisoikeuksista ja se tukee opetussuunnitelmien perusteita. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan opetus antaa perustan ihmisoikeuksia kunnioittavaan maailmankansalaisuuteen ja rohkaisee toimimaan myönteisten muutosten puolesta. Lukio-opetuksen perustana on elämän ja ihmisoikeuksien kunnioitus sekä ihmisarvon loukkaamattomuus. Opiskelija muodostaa lukioaikanaan jäsentyneen käsityksen perus- ja ihmisoikeuksien taustalla olevista arvoista, keskeisistä perus- ja ihmisoikeusnormeista sekä näitä oikeuksia edistävistä toimintatavoista.

 • Materiaalit sisältävät taustatietoa Suomen translain ongelmista, LHBTI-oikeuksista Ukrainassa, tehtäviä teemojen käsittelyyn sekä mahdollisuuden toimia ihmisoikeuksien puolesta.

 • Anne Frank – Historiaa nykypäivälle -näyttelyn on tuottanut hollantilainen Anne Frank House. Näyttely on kiertänyt yli sadassa maassa ja vuodesta 2012 alkaen myös Suomessa. Näyttelyn teemat eivät jää vain historialliselle tasolle, vaan Anne Frankin koskettavan tarinan kautta näyttely käsittelee myös oman aikamme ennakkoluuloja, syrjintää ja ihmisoikeuskysymyksiä. Joka näyttelyä varten Rauhankasvatusinstituutti kouluttaa nuorista vertaisoppaita. Vertaisoppaat ovat tärkeä osa näyttelyprojektia. Nuoret pääsevät opastamaan näyttelyä omin sanoin ja nostamaan esille juuri heille tärkeitä asioita! Näyttelyyn kuuluu myös nuorille suunnattu valmis tehtävämateriaali, jota voi hyödyntää opetuksessa näyttelykäynnin lisäksi. Näyttelyn voi tilata kouluun, kulttuurikeskukseen, vanhainkotiin, kirjastoon tai muuhun yleiseen tilaan maksutta. Postikulut tulevat tilaajalle maksettavaksi. Vertaisoppaat ovat 13–18-vuotiaita.

 • Rauhankasvatusinstituutti on tuottanut yhdessä Anne Frank Housen ja Helsingin yliopiston kanssa materiaalipaketit, joissa syvennytään Anne Frank -näyttelyn teemoihin. Materiaaleja voi hyödyntää opetuksessa, vaikkei mahdollisuutta näyttelyn pystyttämiseen löytyisikään. Vuosisatojen vaino -materiaali pureutuu käsittelemään harjoitusten ja pohdintakysymysten kautta rasismia ja antisemitismiä. Ennakkoluuloja- minullako? -materiaali sisältää paljon toiminnallisia, ajatuksia herättäviä harjoituksia, medialukutaitotehtäviä sekä toimintaideoita siihen, miten tunnistaa syrjintää ja rasismia ympärillään sekä miten puuttua siihen.  

 • Selkeästi kirjoitetuissa artikkeleissa esitellään eri vähemmistöjen historiaa ja kehitystä kohti yhtäläisempiä oikeuksia. Sopii esimerkiksi teemalähtöisen käsittelyn ryhmätyömateriaaliksi yläastesta eteenpäin. Osallisuutta teemana voidaan tarkastella artikkelien kautta ja etsiä eroja ja yhtäläisyyksiä.

 • Ideoita ja työohjeita kierrätysmateriaalien käyttämiseksi käsitöissä ja askartelussa kaikenikäisille.

 • SONG & MUSIC VIDEO (4 min)

 • Plans Barnets rättigheter x 10 består av 10 dubbellektioner med teman om global fostran, vilka är starkt sammankopplade med läroplanerna. Med hjälp av boken kan du tillsammans med eleverna behandla globala frågor som rör barnets rättigheter på ett praktiskt och varierande sätt.

 • Bengalia -roolipeli johdattaa pelaajat pohtimaan yhtä kehitysmaiden kehitystä estävistä globalisaation oireista: lapsityövoiman maailmanlaajuista hyväksikäyttöä. Bengalia roolipeliä voi pelata erityisesti oppitunneilla, joilla keskitytään kansainvälisten suhteiden, demokratian ja ihmisoikeuksien toteuttamiseen.

 • Tämä monipuolinen käsikirja tarjoaa runsaasti toiminnallisia ja osallistavia harjoituksia ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden, syrjimättömyyden ja tasa-arvon käsittelemiseen 6-13 vuotiaiden lasten kanssa.

 • Comprehensive manual for Human Rights Education with functional tasks. The manual is written in over 30 different languages.

  Alakoulu, yläkoulu, toinen aste, aikuiskoulutus.

 • Innehåller filmer, morgonsamlingen, berättelser om unga i Guatemala och fakta om Guatemala.

  Yläkoulu, toinen aste.

 • Yläasteen ja toisen asteen opettajille suunnattu opas demokratiakasvatukseen. Kuinka käsitellä vaikuttamista, osallisuutta, valtaa ja politiikkaa nuorten kanssa? Opas tulostettavissa.

 • Fundera på konsumtion. Varje dag konsumerar vi olika saker såsom mat, kläder och elektronik.

  Toinen aste.

 • Maailmankoulun teemapäiväsivulta löydät valmiiksi valikoituja ja koottuja vinkkejä Earth Hour -teemapäivän viettoon varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.