Materiaalipankki

 • Elävä kirjasto pyrkii edistämään erilaisten ihmisten välisen kohtaamisen ja vuoropuhelun kautta moninaisuutta, ihmisoikeuksia ja ihmisarvon kunnioittamista. Elävä kirjasto toimii kuten tavallinenkin kirjasto, paitsi että paperisten kirjojen sijaan Elävästä kirjastosta lainataan oikeita ihmisiä keskustelua varten. Tämän linkin kautta löydät kaiken tarvittavan materiaalin Elävän kirjaston järjestämistä varten. Tärkein niistä on järjestäjän opas. Ole myös yhteyksissä linkissä mainittuun oman alueesi alueluotsiin, hän auttaa kirjaston järjestämisessä!

 • Energiapelikorteissa on kuvattu viisi energiankulutustottumuksiltaan erilaista perhettä arkipäivän askareissa. Korttien kuvia tutkimalla oppilaat voivat pohtia energiansäästöön liittyviä tapoja, asenteita ja arvoja konkreettisten esimerkkien kautta. Sopii materiaaliksi esimerkiksi ryhmätöihin tai pysäkkityöskentelyyn.   

 • Rasisminvastaiseen päivään liittyvä teksti sopii käytettäväksi myös muuten ennakkoluuloja, syrjintää ja rasismia käsiteltäessä.

 •  Sivusto sisältää paljon erilaisia askartelutehtäviä, pelejä, leikkejä, nukketeatteria, loruja ja tarinoita ympäristökasvatuksen tueksi. Erityisinä teemoina kierrätys, kulutustottumukset, ympäristönsuojelu ja jätteensynnyn ehkäisy.

 • Medialukutaidon opetuspaketti, joka keskittyy kriittisen medialukutaidon harjoitteluun ilmastokysymyksiä käsiteltäessä. Aineisto on suunniteltu erityisesti lukio-opettajien oppaaksi, mutta on sovellettavissa myös muille koulutusasteille.

 • FN-dagarna kalender.

  Yläkoulu, toinen aste, aikuiskoulutus.

 • Lär dig mera om flickors rättigheter.

  Yläkoulu, toinen aste.

 • Forum för levande historia arbetar för att motverka intolerans genom att berätta om brott mot mänskligheten i historien och i vår samtid.Temana är bl.a. intolerans, förintelsen, mänskliga rättigheter och brott mot mänskligheten. Forum för levande historia bjuder pedagogiskt material, innovativa metoder och utbildning för lärare. Material går att ladda ner som pdf eller även att beställa.

  Yläkoulu, toinen aste.

 • Fredi on tasa-arvo- ja ihmisoikeuskysymyksiin pureutuva oppimateriaalikokonaisuus, jossa on paljon hyviä harjoituksia ja pohdintakysymyksiä hyödynnettäväksi eri aineiden opetuksessa. Teemoina mm. media, yhdenvertaisuus ja syrjintä, itsemääräämisoikeus ja toisen tilan kunnioittaminen, valta ja väkivalta. Uudistettu versio (2013).

 • Friidu on tasa-arvo- ja ihmisoikeuskysymyksiin pureutuva oppimateriaalikokonaisuus, jossa on paljon hyviä harjoituksia ja pohdintakysymyksiä hyödynnettäväksi opetuksessa. Teemoina mm. tasa-arvokysymykset työhön ja koulutukseen liittyen, naisiin kohdistuva väkivalta ja häirintä, identiteetti ja media. Uudistettu versio (2013). 

 • This toolkit has been conceived and written from the perspectives of Muslims in Scotland to reflect their personal experiences with regards to key aspects of their lives.

 • Manual on gender and gender based violence affecting young people. It is a good resource for working on these issues affecting young people, with young people. 

  Yläkoulu, toinen aste, aikuiskoulutus.

 • Globalisaatiota tarkastellaan materiaalissa kulttuurin, liikkuvuuden, ympäristön, talouden ja politiikan kautta. Perustehtävien lisäksi asioita kannustetaan pohdiskelemaan erityisesti ihmisoikeuksien ja mediakasvatuksen kannalta. Minä ja globalisaatio -osuudessa tutut henkilöt kertovat videolla omasta suhteestaan globalisaatioon ja sen vaikutuksista elämäänsä.

 • Globaalin kuluttajan oppikirjat toimivat opetusmateriaalina kouluille. Uusi, päivitetty oppikirja on saatavana sekä PDF-muodossa että painettuna versiona. Kirja johdattaa pohtimaan luonnonvarojen riittävyyttä, köyhyyden syitä, vastuullisia kulutusvalintoja ja vaikuttamisen keinoja lähtien liikkeelle esimerkiksi oppilaan omista vaatevalinnoista ja kulutustavoista. Hyviä, havainnollisia ja omaan arkeen pureutuvia tehtäviä ja kysymyksiä! 

 • Matematiikka soveltuu erityisen hyvin taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin oikeuksiin liittyvien ongelmien opettamiseen. Globalis on opetuskäyttöön tarkoitettu tietokanta, josta löytyy erilaisia prosenttijakaumia ja tilastotietoja, joita voi tarkastella monipuolisina graafisina esityksinä.

 • WWF: facts, tasks and handicraft-guides about endangered species all over the world.

  Esi- ja alkuopetus, alakoulu.

 • A guide will give an idea of what grassroots comics are and how they can be used in development communication in a wide variety of information campaigns.

  Yläkoulu, toinen aste, aikuiskoulutus.

 • Guiden för att ordna och planera hållbar utveckling i grundskolor.

  Alakoulu, yläkoulu, toinen aste.

 • Hyviä oppiainekohtaisia vinkkejä kestävän kehityksen teemoihin. Erityisinä teemoina kierrätys, tiedostava kuluttaminen ja jätteiden vähentäminen.

 • Kirjassaan Hungry Planet valokuvaajat Peter Menzel ja Faith D`Aluisio esittelevät ottamiaan valokuvia perheistä ja heidän viikon ruokavaliostaan ympäri maailman. Tältä sivulta löydät kirjan kuvia, joita voi käyttää opetuksessa esimerkiksi vertailemalla sitä, miten eri määriä ruokaa perheillä on käytettävänään. Miten muuten ruuat tai raaka-aineet eroavat toisistaan? Kenellä on eniten valmisruokia ruokavaliossaan ja ketkä valmistavat perus raaka-aineista? Muistuta oppilaita kuitenkin siitä, että jo pelkästään Suomessa asuvien perheiden vastaaviin kuviin tulisi varmasti hyvin erilaisia ja eri kokoisia ruokakokoelmia.