Materiaalipankki

 • A guide will give an idea of what grassroots comics are and how they can be used in development communication in a wide variety of information campaigns.

  Yläkoulu, toinen aste, aikuiskoulutus.

 • Guiden för att ordna och planera hållbar utveckling i grundskolor.

  Alakoulu, yläkoulu, toinen aste.

 • WFP har i år valt att fokusera på hur viktigt det är för skolbarn att få tillgång till näringsrik mat och hur bristen på detta får avgörande konsekvenser på inlärningsförmågan för miljontals barn runt om i världen.

  Alakoulu.

 • Kirjassaan Hungry Planet valokuvaajat Peter Menzel ja Faith D`Aluisio esittelevät ottamiaan valokuvia perheistä ja heidän viikon ruokavaliostaan ympäri maailman.Tältä sivulta löydät kirjan kuvia, joita voi käyttää opetuksessa esimerkiksi vertailemalla sitä, miten eri määriä ruokaa perheillä on käytettävänään. Miten muuten ruuat tai raaka-aineet eroavat toisistaan? Kenellä on eniten valmisruokia ruokavaliossaan ja ketkä valmistavat perus raaka-aineista? Muistuta oppilaita kuitenkin siitä, että jo pelkästään Suomessa asuvien perheiden vastaaviin kuviin tulisi varmasti hyvin erilaisia ja eri kokoisia ruokakokoelmia.

 • Tämän linkin kautta löydät viisi lyhyttä, muutaman minuutin pituista videoita ihmisoikeuksiin liittyen. Videoissa viisi julkisuuden henkilöä nostaa jokainen esille yhden heille erityisesti tärkeän ihmisoikeuden ja valottaa sitä konkreettisin esimerkein.

 • Laaja sivusto ihmisoikeusteemoista ja -toimijoista. Sisältää runsaasti tietoa, harjoituksia sekä idea- ja materiaalipankin.

 • Sivustolle on koottu toiminnallisia työpajoja, joissa syvennytään yhteen ihmisoikeuteen kerrallaan. Harjoitukset ovat osallistavia, omaan pohdintaan kannustavia ja keskustelua herätteleviä. Myös luottamuksellisen, turvalliseen tilan luomiseen ja kaikkien oppilaiden huomioimiseen on kiinnitetty huomiota ja siihen löytyy lisäohjeistus: http://www.ihmisoikeudet.net/files/uploads/2015/12/Toiminnallisissa-har…

 • Tutustu ihmisoikeuspuolustajien tarinoihin ja inspiroidu! Useat henkilöt maailmassa ovat toimineet ja toimivat edelleen aktiivisesti ihmisoikeuksien toteutumisen puolesta. Usein he ovat joutuneet luopumaan paljosta omassa elämässään edistääkseen muiden ihmisten ja ihmisryhmien oikeuksien toteutumista. Pohdinta- ja keskustelutehtäviä löydät täältä: http://www.ihmisoikeudet.net/files/uploads/2016/01/Ohjeet-kurssin-suori…

 • Miltä näyttää ja kuulostaa, kun Helsingin keskustan kokoinen jäälohkare murtuu irti jäätiköstä ja kaatuu mereen? (4min. video)

 • Ympäristökasvatukseen suunnattu nettitietovisa. Visassa ilmastonmuutokseen liittyviä kysymyksiä

 • Oletko koskaan nauttinut iftar-ateriaa tai osallistunut Purim-naamiaisiin? Tiedätkö mikä Diwali on ja onko Marian ilmestyspäivä sinulle tuttu juhla? Verkkopohjaiseen ja tulostettavaan juhlakalenteriin on merkitty valikoima kulttuurisia ja kansallisia juhlapäiviä, eri uskontojen juhlapyhiä ja--aikoja  sekä muita tärkeitä päiviä, kuten YK:n päivä, Lapsen oikeuksien päivä jne. Kulttuuristen ja kansallisten juhlapäivien valinnassa on mm. huomioitu maamme eri kulttuurisia vähemmistöjä. Uskonnollisista juhlista kalenteriin on valittu viiden Helsingin kouluissa opetettavan uskonnon (kristinusko, islam, juutalaisuus, buddhalaisuus, hindulaisuus ja krishna-tietoisuus) juhlia. Kalenteri on kehitetty Helsingissä, ja kuvissa esiintyy helsinkiläisiä lapsia viettämässä juhlia. Kalenterisivustolta löydät myös opettajanoppaan, joka sisältää lisätietoa kustakin juhlapäivästä. 

 • Näyttelyyn on koottu maahanmuuttajataustaisten ihmisten tarinoita moninaisesta Suomesta. Sivustolta löytyy myös syventäviä tehtäviä teemoihin liittyen. Näyttely tuo aiheen lähelle jokaista!

 • Nuorten kirjoittamassa oppaassa pohditaan EU:n merkitystä maailmassa mm. puuvillantuotannon ja siirtolaisuuden kautta ja kerrotaan nuorten vaikutusmahdollisuuksista EU-kansalaisina.

 • Kalle-vaari Amerikassa on verkkomateriaalipaketti, joka koostuu interaktiivisesta tarinasta ja siihen liittyvistä tehtävistä sekä askarteluaineistosta.Tarinan voi kuunnella tai lukea itse. Materiaali käsittelee maahanmuuttoa ja siirtolaisuutta vertaamalla historian ja nykypäivän liikkumista ja uudelleen kotiutumista.

 • Materiaalin tavoitteena on tarjota työkaluja katsomuksellisen monimuotoisuuden tunnistamiseen, dialogin harjoittelemiseen, median kriittiseen tulkitsemiseen, uskonnonvapauden ymmärtämiseen sekä naisten toimijuuden tiedostamiseen. Materiaalit sopivat niin oppitunneille kuin esimerkiksi ilmiöoppimisen teemapäiviin. 

  Sivustolta löydät valmiin ppt-esityksen, johon on koottu tietoa, tapauskertomuksia ja keskustelutehtäviä katsomusdialogiin ja uskonnonvapausteemoihin liittyen.  Lisäksi löydät myös syventävää materiaalia: kuusi toiminnallista harjoitusta, joissa hyödynnetään mm. draamamenetelmiä. 

 • Vihreä draamaohjelma päiväkoti-ikäisille

 • Käytännönläheinen opas peruskoulujen suunnitelmalliseen kestävän kehityksen ohjelmatyöhön: Mistä kannattaa aloittaa meidän koulun kestävän kehityksen polku? Miten alkutilanetta voisi kartoittaa? Miten osallisteaan oppilaat mukaan? Opas sisältää hyväksi havaittuja vinkkejä ja ideoita, valmiita kaavakkeita ja muistilistoja koulun keketyöhön. Kannattaa lukea myös oppiainekohtaiset kekeideat!

 • Käsikirja verkon vihapuheen torjumiseen ihmisoikeuskasvatuksen avulla. 21 harjoitusta, jotka on selkeästi esitelty teeman, vaikeustason ja harjoituksen pituuden osilta. Hyviä keskustelua herättäviä ja nuoria osallistavia tehtäviä.  

 • Hyviä kirjavinkkejä nuorille eri globaalikasvatusteemojen käsittelemiseksi. Tarina tuo teeman lähemmäksi nuoren omaa elämää ja siksi kirjallisuus on erityisen hyvä keino käsitellä haastavia tai helposti liian abstrakteiksi jääviä teemoja. Teemoittain luokitellun kirjalistan lisäksi linkkiin on koottu lyhyet kuvaukset jokaisesta kirjasta.  

 • Täältä löydät vinkkaamiamme kirjoja eri teemoihin luokiteltuna. Kirjavinkkejä löytyy monipuolisesti mm. lapsen oikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, ympäristökysymysten ja rauhan teemojen käsittelyyn.