Materiaalipankki

 • Maailmankoulun teemapäiväsivulta löydät valmiiksi valikoituja ja koottuja vinkkejä luonnon monimuotoisuuden päivän viettoon varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. 

 • Maailmankoulun teemapäiväsivulta löydät valmiiksi valikoituja ja koottuja vinkkejä sekä naistenpäivän että Minna Canthin, tasa-arvon päivän viettoon varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. 

 • Maailmankoulun teemapäiväsivulta löydät valmiiksi valikoituja ja koottuja vinkkejä köyhyyden vastaisen päivän viettoon varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

 • Maailmankoulun teemapäiväsivulta löydät valmiiksi valikoituja ja koottuja vinkkejä kansainvälisen vammaisten päivän viettoon varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. 

 • Materiaalin tavoitteena on tarjota työkaluja katsomuksellisen monimuotoisuuden tunnistamiseen, dialogin harjoittelemiseen, median kriittiseen tulkitsemiseen, uskonnonvapauden ymmärtämiseen sekä naisten toimijuuden tiedostamiseen. Materiaalit sopivat niin oppitunneille kuin esimerkiksi ilmiöoppimisen teemapäiviin. 

  Sivustolta löydät valmiin ppt-esityksen, johon on koottu tietoa, tapauskertomuksia ja keskustelutehtäviä katsomusdialogiin ja uskonnonvapausteemoihin liittyen.  Lisäksi löydät myös syventävää materiaalia: kuusi toiminnallista harjoitusta, joissa hyödynnetään mm. draamamenetelmiä. 

 • Vihreä draamaohjelma päiväkoti-ikäisille

 • Käytännönläheinen opas peruskoulujen suunnitelmalliseen kestävän kehityksen ohjelmatyöhön: Mistä kannattaa aloittaa meidän koulun kestävän kehityksen polku? Miten alkutilanetta voisi kartoittaa? Miten osallisteaan oppilaat mukaan? Opas sisältää hyväksi havaittuja vinkkejä ja ideoita, valmiita kaavakkeita ja muistilistoja koulun keketyöhön. Kannattaa lukea myös oppiainekohtaiset kekeideat!

 • Käsikirja verkon vihapuheen torjumiseen ihmisoikeuskasvatuksen avulla. 21 harjoitusta, jotka on selkeästi esitelty teeman, vaikeustason ja harjoituksen pituuden osilta. Hyviä keskustelua herättäviä ja nuoria osallistavia tehtäviä.  

 • Hyviä kirjavinkkejä nuorille eri globaalikasvatusteemojen käsittelemiseksi. Tarina tuo teeman lähemmäksi nuoren omaa elämää ja siksi kirjallisuus on erityisen hyvä keino käsitellä haastavia tai helposti liian abstrakteiksi jääviä teemoja. Teemoittain luokitellun kirjalistan lisäksi linkkiin on koottu lyhyet kuvaukset jokaisesta kirjasta.  

 • Täältä löydät vinkkaamiamme kirjoja eri teemoihin luokiteltuna. Kirjavinkkejä löytyy monipuolisesti mm. lapsen oikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, ympäristökysymysten ja rauhan teemojen käsittelyyn.

 • Opetusideoita ja käytännön vinkkejä luontokasvatuksesta ja lapsiryhmän kanssa retkeilystä. Tärkeinä teemoina mm. ympäristön havainnointi, luontosuhteen syventäminen ja kestävä kehitys arjen valinnoissa

 • Kolmasulottuvuus.fi on ikkuna ”meidän” maailmamme ulkopuolelle. Alusta tarjoaa parhaat dokumentit Aasiasta, Afrikasta, Latinalaisesta Amerikasta ja Lähi-Idästä. YLE tarjoaa kaikki oikeudet dokumenttien näyttämiseen luokissa.

 • Kotimatka? -livekuunnelma on syntynyt keräämällä turvapaikanhakija- ja pakolaistaustaisilta henkilöiltä kokemuksia, tuntoja ja tarinoita heidän elämästään Suomessa. Kuunnelma on koottu kerättyjen tarinoiden pohjalta. Materiaaliin kuuluu kuunnelmateksti, joka luetaan ryhmässä. Kuunnelmassa kuljetaan mielikuvahuoneesta toiseen ja jokaiseen huoneeseen on paitsi luettavat tarinansa, myös oma ääniraitansa, jonka kautta kuuluvan musiikin avulla päästään eläytymään huoneen tunnelmaan. Ohjeet ja kaikki tarvittava materiaali löytyy linkin takaa. Kuunnelman voi toteuttaa ilman etukäteisharjoittelua. Tarvitset vain laitteen, jolla soittaa ääniraidat ja tarinat tulostettuna lukijoille.

  Lisäksi materiaaliin kuuluu myös pedagoginen paketti, joka sisältää monipuolisia, teemaa syventäviä tehtäviä: http://framil.fi/kotimatka-pedagoginen-paketti/   

 • Laaja sivusto, josta löydät tietoa, vinkkejä, koulutusta ja harjoituksia uuden opetussuunnitelman mukaiseen globaalikasvatukseen

 • Opas päiväkotien ja oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnitelman tekoon sekä hyviä, konkreettisia tsekkilistoja ja harjoituksia yhdenvertaisen koulu-/päiväkotiarjen kehittämiseksi. Opas on hyvin havainnollinen ja antaa välineitä tarkastella yhdenvertaisuuskysymyksiä monista eri näkökulmista ja arjen tasolla! 

 • Tulostakaa luokkanne seinälle  hieno Koulurauhapuu! Puu koristellaan omenoilla, jotka ovat ystävällisyyteen,  kunnioittavaan kohtaamiseen ja yhteisiin asioihin vaikuttamiseen liittyviä tehtäviä ja tukevat koulurauhan rakentamista. Koulurauhapuun omenoiden tehtävät ovat monentasoisia, toiset konkreettisempia ja helpommin toteutettavissa, toiset haastavampia. Koulurauhapuu-materiaalista voi poimia luokan ikäryhmälle sopivat tehtävät ja keksiä yhdessä oppilaiden kanssa lisää. 

  Tutustu myös Koulurauha-sivustoon ja sen materiaaleihin! https://www.mll.fi/ammattilaisille/kouluille-ja-oppilaitoksille/koulurauha/

 • Peli, jossa lähdetään pakomatkalle ja kohdataan matkan aikana monenlaisia vaaroja. Pelin visuaalinen ilme, äänimaailma sekä tarina ovat teemansa mukaisesti rankkoja. Peli ei siis sovellu kaikille kohderyhmänsä oppilaille, varsinkin jos oppilaalla on itsellään vastaavia kokemuksia.

 • Tässä päivänavausmateriaalissa käsitellään satujen muodossa rakentavassa lähentymisessä tarvittavia elämäntaitoja: omien lähtökohtien tunnistamista, empatiaa sekä yhdenvertaisuutta. Materiaali löytyy luettavina teksteinä.

 • Testaa, millainen kuluttaja olet ja mitä valintasi sinusta kertovat!

 • Suomi sai apua UNICEFilta vuosina 1946-1951. Kaksi koostetta Suomessa 40- ja 50-luvulla kuvatusta materiaalista.