Materiaalipankki

 • Julisteen kuvassa tapahtuu paljon. Oppilaat voivat tutkia julistetta pienryhmissä ja pohtia mihin lapsen oikeuteen mikäkin tapahtuma voisi liittyä. Painetun julisteen voit tilata täältä: https://www.unicef.fi/koulut/ihmisoikeus-ja-globaalikasvatusmateriaalit/tilaa-tai-lataa/tilauslomake/

 • Vihko innostaa leikkeineen ja tehtävineen lähtemään luontoretkelle. Tärkeinä teemoina luonnon havainnointi, luontosuhteen syventäminen, ympäristönsuojelun merkityksen ymmärtäminen.

 • Vihko innostaa leikkeineen ja tehtävineen lähtemään luontoretkelle. Tärkeinä teemoina luonnon havainnointi, luontosuhteen syventäminen, ympäristönsuojelun merkityksen ymmärtäminen.

 • Mistä tunnistaa luotettavan tietolähteen? Entä valeuutisen? Kuulemme, näemme ja pääsemme lukemaan maailmasta ja sen tapahtumista erilaisten medioiden avulla. Medialaitteiden, sovellusten ja itse tuotettujen sisältöjen yleistyessä tietolähteiden määrä on kasvanut ja tiedonvälittämisen keinot ovat monipuolistuneet. Tämä materiaali sisältää runsaasti valmiita tehtäviä ja pohdintakysymyksiä kriittisen medialukutaidon harjoitteluun.

 • Löydät oppaasta luovia menetelmiä kuten kuvataidetta, musiikkia, käsillä tekemistä, improvisaatiota, sanataidetta, tanssia ja alkulämmittelyharjoituksia. Opas on opettajille, nuoriso-ohjaajille ja muille kouluttajille sekä opettajakoulutukseen innostukseksi ja inspiraatioksi. Se muuttaa moninaisuuden iloksi ja taiteen riemuksi.

 • Opas seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä urheilussa

 • Opas sukupuolisesta ja seksuaalisesta häirinnästä ja niiden ennaltaehkäisemisestä urheilussa ja liikunnassa. Materiaali on suunnattu erityisesti urheiluseurojen käyttöön, mutta tarjoaa pohdittavaa ja konkreettisia välineitä myös liikunnan opetukseen.

 • Maailma2030.fi-sivusto esittelee uudet kehitystavoitteet, joiden keskeisinä teemoina ovat köyhyyden ja nälän poistaminen sekä kestävän kehityksen varmistaminen vuoteen 2030 mennessä. Opettajille suunnatusta osiosta löydät kuvia ja tehtäviä, sekä linkin josta tilata materiaalia (postiikortit, julisteet) kouluusi.

 • Maailman laitamilla – Afrikkalainen kylä -sivuston monipuoliset sisällöt henkilö- ja blogiteksteineen, kuvineen ja artikkeleineen soveltuvat lukioista yliopistoon, maantiedosta yhteiskuntaoppiin. Sivustolla kuuluu vahvana kyläläisten oma ääni. He kertovat, miltä ilmastonmuutoksen kaltaiset suuret kysymykset näyttävät ruohonjuuritasolta tarkasteltuna.

 • Miten tehdään ruohonjuurisarjakuvaa? Lyhyen seinäsarjakuvan avulla saat viestisi kuuluville. Sarjakuvan voima viestinvälittäjänä on taianomainen. Ruohonjuurisarjakuvia voi tehdä kuka vain! Tarvitaan vain tarina. Sarjakuvassa on mahdollisuuksia tiedonvälittäjänä, ajatusten ja keskustelun herättäjänä hyvin monenlaisten aihepiirien käsittelyssä myös koulussa.Tämän linkin takaa löydät ohjeet seinäsarjakuvan tekoon 13 eri kielellä! Ohjeet sarjakuvatyöpajan vetämiseen löydät samalta sivulta.

 • Tähän verkkojulkaisuun on koottu esimerkkejä eri kouluissa toteutetuista globaalikasvatusprojekteista, joissa harjoitellaan myös mediataitoja. Hyvä vinkkipankki peruskoulujen opettajille.

 • Maailmankansalaisen kypsyyskokeen aikana tekijä tutustuu itseään kiinnostavaan globaalikasvatukseen liittyvään teemaan yksin, pareittain tai ryhmässä. Tekijä syventää tietämystään ja ymmärrystään valitusta aiheesta tutkimalla sitä eri näkökulmista. Hän oppii havaitsemaan yhteyksiä asioiden välillä sekä tunnistaa yksilön vastuun ja omat mahdollisuutensa vaikuttaa. Kypsyyskokeen arvioi oma opettaja/ohjaaja. Arvioidun valmiin kypsyyskokeen tekijälle voi oppilaitos tilata YK-liitolta hienon diplomin. 

  Kypsyyskoe soveltuu erinomaisesti suoritettavaksi osana koulujen ja oppilaitosten opetustarjontaa, se voi olla vapaavalintainen kurssi, projekti- tai päättötyö, tai se voi korvata osia opintokokonaisuudesta. 

 • Tämän linkin taakse olemme koonneet dokumentti- ja elokuvavinkkejä globaalikasvatuksen eri teemoihin. Erillset vinkkilistat ala- ja yläaste/toinen aste käyttöön.

 • Pelissä sisustetaan omaa virtuaalikotia erilaisilla trooppisilla tuotteilla ja nähdään, kuinka valinnat vaikuttavat sademetsään.

 • Suunnitelkaa oppilaiden kanssa vastamainoksia osana mediakasvatusta! Tästä näyttelymateriaalista löytyy inspiraatiota ja ideoita vastamainosten tekoon.

 • Askartelumateriaalien ilmaistukusta Hietalahden alakerrasta voivat koulut, päiväkodit, leikkipuistot, harrastuskerhot ja muut lapsiryhmien kanssa askartelevat ei-kaupalliset tahot hakea maksutta askarteluun ja käsitöihin soveltuvia materiaaleja.

 • Malli-YK -kokous tutustuttaa osallistujat YK:n toimintaan. Osallistujat lisäävät tietämystään kansainvälisestä politiikasta ja kehittävät tiedonhankintataitojaan perehtymällä edustamiensa valtioiden oloihin. Kokoukseen osallistuminen opettaa myös kokous- ja neuvottelutaitoja.

 • Pelissä vertaillaan erilaisia matkustusvälineitä ekologisuuden näkökulmasta

 • Hyvä, monipuolinen ja selkeä opas vastamainosten tekemiseen. Oppaassa tietoa, aiheeseen virittäviä harjoituksia sekä hyvä vaiheittainen ohjeistus siihen miten suunnitella ja toteuttaa vastamainoksia. Oppaan avulla oppilaat perehtyvät myös tarkkailemaan markkinointiviestintää sekä keskustelemaan tuotteiden taustalla olevista ilmiöistä (ympäristö, maailmankauppa ihmisoikeudet yms.).

 • Näyttelyn kuvissa maahanmuuttajataustaiset naiset ja valokuvaaja Nina-Maria Oförsagd ovat dokumentoineet havaintojaan kaupunkitilan käytöstä.