Materiaalipankki

 • Materiaalissa käsitellään muun muassa aloittavan ryhmän tukemista, ryhmän toimintaa ja vuorovaikutusta sekä osallisuutta. Hyviä, selkeitä ja helposti toteutettavia harjoituksia ryhmäyttämiseen ja sosiaalisten taitojen harjoitteluun sekä kaikille turvallisen tilan luomiseen. Opas on suunnattu ensisijaisesti perusasteen 5.–9. luokkien opetukseen.

 • Harjoituksia, joissa käsitellään media- ja taidekuvia lapsen oikeuksien näkökulmasta. Materiaali sisältää paljon monipuolista ja puhuttelevaa kuvamateriaalia sekä valmiita tehtäviä ja pohdintakysymyksiä kuvien tarkasteluun.

 • Opetetaanko Suomen lapsille ja nuorille, että on olemassa ”länsi”, johon “me” kuulumme ja joka on vapaa, demokraattinen ja itsekriittinen? Perustuuko puhe lännestä historiaan ja onko länttä edes olemassa? Miksi haluamme niin kovasti kuulua länteen ja millaisia maailmankuvia länsi/ei-länsi-asettelulla tuotetaan? Tämä sivusto sisältää paljon videoita, kuvamateriaalia ja tehtäviä mediakasvatukseen ja normikriittisyyden harjoitteluun.

 • Pelastakaa Lapset on julkaissut materiaalin, jonka tarkoitus on tukea lasten osallisuutta päiväkodeissa. Materiaalissa perehdytään osallisuuden edistämiseen käytännönläheisesti ja selkeästi. Hyviä ja inspiroivia esimerkkejä käytännössä kokeilluista toimintaideoista!

 • Tällä hetkellä Planin Globaalikoulusta tilattavia valokuvanäyttelyitä on kaksi: Vapaita unelmia ja Kaukana kotoa.  Molemmat ovat valokuvaaja Meeri Koutaniemen kuvaamia. Tilaa näyttely koulullesi, kirjastoon, nuorisotalolle tai muuhun sopivaan tilaan. Sinä vastaat näyttelyn esillepanosta ja purkamisesta ja Plan Suomi toimittaa lainattavan näyttelyn pystytysohjeineen kätevästi matkahuollon kautta suoraan haluamaasi osoitteeseen. Lisätietoja näyttelyiden varaustilanteesta saat sähköpostitse osoitteesta kotimaa@plan.fi

 • Opas sisältää työpajarunkoja, joiden kautta voi käsitellä lapsen oikeuksia oppilaiden arjesta tuttujen teemojen kautta. Oppaan menetelmät mahdollistavat lasten osallisuuden ihmisoikeuksien opetuksessa. Opas sopii hyvin myös Compasito -oppaan täydentäväksi materiaaliksi. Harjoituksiin tarvittavat roolikortit löydät täältä: https://unicef.studio.crasman.fi/pub/public/pdf/Liite+5.+Roolikortit.pdf . Opasta on myös mahdollista tilata Unicefista painettuna.

 • Planin Lapsen oikeuksien kymppi on opetuskokonaisuus, johon on koottu kymmenen kaksoistunnin verran asiaa globaalikasvatuksen teemoista. Kirjan avulla pääset oppilaiden kanssa käsittelemään lapsen oikeuksiin liittyviä globaaleja kysymyksiä toiminnallisesti ja monipuolisesti. Runsaasti innostavia ja kannustavia harjoituksia, joihin löydät oppaasta selkeät ohjeistukset.  

 • Maailmankoulun teemapäiväsivulta löydät valmiiksi valikoituja ja koottuja vinkkejä lapsen oikeuksien päivän viettoon varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. 

 • Miten kriisit ja konfliktit vaikuttavat lasten elämään? Entä miksi mediakuvat kriiseistä ovat usein tietynlaisia? Erityisesti lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opettajille suunnattu julkaisu koostuu asiantuntija-artikkeleista, taiteen ja median kuvista sekä kattavasta tehtäväosiosta. Tilaa postikulujen hinnalla Planin toimistolta: kotimaa(at)plan.fi. Materiaali pdf:nä ilman kuvia.

 • Päiväkotien matka ympäristöystävälliseen arkeen. Monipuolinen materiaali sisältää tehtäviä, joiden kautta lapset pääsevät itse toimimaan ympäristön hyväksi. Mukana myös leikkejä, lauluja, pelejä ja tietoiskuja aiheisiin liittyen.

 • Lapsiasiainvaltuutetun sivut lapsille. Tutustu lapsiasiainvaltuutetun työhön! Sivusto sisältää tietoa ja tehtäviä lapsen oikeuksista sekä nettipelejä.

 • Julisteen kuvassa tapahtuu paljon. Oppilaat voivat tutkia julistetta pienryhmissä ja pohtia mihin lapsen oikeuteen mikäkin tapahtuma voisi liittyä. Painetun julisteen voit tilata täältä: https://www.unicef.fi/koulut/ihmisoikeus-ja-globaalikasvatusmateriaalit/tilaa-tai-lataa/tilauslomake/

 • Vihko innostaa leikkeineen ja tehtävineen lähtemään luontoretkelle. Tärkeinä teemoina luonnon havainnointi, luontosuhteen syventäminen, ympäristönsuojelun merkityksen ymmärtäminen.

 • Mistä tunnistaa luotettavan tietolähteen? Entä valeuutisen? Kuulemme, näemme ja pääsemme lukemaan maailmasta ja sen tapahtumista erilaisten medioiden avulla. Medialaitteiden, sovellusten ja itse tuotettujen sisältöjen yleistyessä tietolähteiden määrä on kasvanut ja tiedonvälittämisen keinot ovat monipuolistuneet. Tämä materiaali sisältää runsaasti valmiita tehtäviä ja pohdintakysymyksiä kriittisen medialukutaidon harjoitteluun.

 • Löydät oppaasta luovia menetelmiä kuten kuvataidetta, musiikkia, käsillä tekemistä, improvisaatiota, sanataidetta, tanssia ja alkulämmittelyharjoituksia. Opas on opettajille, nuoriso-ohjaajille ja muille kouluttajille sekä opettajakoulutukseen innostukseksi ja inspiraatioksi. Se muuttaa moninaisuuden iloksi ja taiteen riemuksi.

 • Opas seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä urheilussa

 • Opas sukupuolisesta ja seksuaalisesta häirinnästä ja niiden ennaltaehkäisemisestä urheilussa ja liikunnassa. Materiaali on suunnattu erityisesti urheiluseurojen käyttöön, mutta tarjoaa pohdittavaa ja konkreettisia välineitä myös liikunnan opetukseen.

 • Maailma2030.fi-sivusto esittelee uudet kehitystavoitteet, joiden keskeisinä teemoina ovat köyhyyden ja nälän poistaminen sekä kestävän kehityksen varmistaminen vuoteen 2030 mennessä. Opettajille suunnatusta osiosta löydät kuvia ja tehtäviä, sekä linkin josta tilata materiaalia (postiikortit, julisteet) kouluusi.

 • Opas tarjoaa yläkoulujen opettajille konkreettisia työkaluja peruskoulun opetussuunnitelman arvoja ja tavoitteita tukevaan opetukseen ja mediakasvatukselliseen globaalikasvatukseen. Kannustaa tutkimaan median välittämiä tietoja, arvoja ja asenteita. Se laajentaa erilaisten medialähteiden ja harjoitusten avulla mielikuvia globaalista etelästä, haastaa stereotypioita ja antaa ideoita kestävän kehityksen toimintatapojen tuomiseen luokkahuoneeseen. Yhdenvertaisuuden edistäminen ja oppilaiden tukeminen pohtimaan omaa aktiivista maailmankansalaisuuttaan ovat koulun velvollisuuksia.

 • Maailmankoulun teemapäiväsivulta löydät valmiiksi valikoituja ja koottuja vinkkejä Maailman kirjan päivän viettoon varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.