Materiaalipankki

 • Maailman laitamilla – Afrikkalainen kylä -sivuston monipuoliset sisällöt henkilö- ja blogiteksteineen, kuvineen ja artikkeleineen soveltuvat lukioista yliopistoon, maantiedosta yhteiskuntaoppiin. Sivustolla kuuluu vahvana kyläläisten oma ääni. He kertovat, miltä ilmastonmuutoksen kaltaiset suuret kysymykset näyttävät ruohonjuuritasolta tarkasteltuna.

 • Miltä näyttäisivät hyvät uutiset tulevaisuudesta? Pohtikaa oppilaiden kanssa ajankohtaisia globaaleja kysymyksiä ja valitkaa niistä muutama tarkasteltavaksi. Miltä ne kysymykset näyttäisivät ratkaistuna? Minkälaisen otsikon siitä kirjoittaisitte? 

 • Maailmankoulun teemapäiväsivulta löydät valmiiksi valikoituja ja koottuja vinkkejä maailman rauhan päivän viettoon varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

 • Miten tehdään ruohonjuurisarjakuvaa? Lyhyen seinäsarjakuvan avulla saat viestisi kuuluville. Sarjakuvan voima viestinvälittäjänä on taianomainen. Ruohonjuurisarjakuvia voi tehdä kuka vain! Tarvitaan vain tarina. Sarjakuvassa on mahdollisuuksia tiedonvälittäjänä, ajatusten ja keskustelun herättäjänä hyvin monenlaisten aihepiirien käsittelyssä myös koulussa.Tämän linkin takaa löydät ohjeet seinäsarjakuvan tekoon 13 eri kielellä! Ohjeet sarjakuvatyöpajan vetämiseen löydät samalta sivulta.

 • Maailmankoulun teemapäiväsivulta löydät valmiiksi valikoituja ja koottuja vinkkejä maailman tervyspäivän viettoon varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. 

 • Kaikenikäisille soveltuva Maailmankansalaisen kypsyyskoe on YK-liiton globaalikasvatuksen opintokokonaisuus. Kypsyyskokeen aikana lapsi tai nuori tutustuu itseään kiinnostavaan globaalikasvatukseen liittyvään teemaan yksin, pareittain tai ryhmässä. Tekijä syventää tietämystään ja ymmärrystään valitusta aiheesta tutkimalla sitä eri näkökulmista. Hän oppii havaitsemaan yhteyksiä asioiden välillä sekä tunnistaa yksilön vastuun ja omat mahdollisuutensa vaikuttaa. Kypsyyskokeen arvioi oma opettaja/ohjaaja. Arvioidun valmiin kypsyyskokeen tekijälle voi oppilaitos tilata YK-liitolta hienon diplomin. 

  Kypsyyskoe soveltuu erinomaisesti suoritettavaksi osana koulujen ja oppilaitosten opetustarjontaa, se voi olla vapaavalintainen kurssi, projekti- tai päättötyö, tai se voi korvata osia opintokokonaisuudesta. 

 • Tämän linkin taakse olemme koonneet dokumentti- ja elokuvavinkkejä globaalikasvatuksen eri teemoihin. Erillset vinkkilistat ala- ja yläaste/toinen aste käyttöön.

 • Tässä nettipelissä sisustetaan omaa virtuaalikotia erilaisilla trooppisilla tuotteilla ja nähdään, kuinka ympäristöystävällisiä erilaiset valinnat ovat sademetsien kannalta.

 • Suunnitelkaa oppilaiden kanssa vastamainoksia osana mediakasvatusta! Tästä näyttelymateriaalista löytyy inspiraatiota ja ideoita vastamainosten tekoon.

 • Askartelumateriaalien ilmaistukusta Hietalahden alakerrasta voivat koulut, päiväkodit, leikkipuistot, harrastuskerhot ja muut lapsiryhmien kanssa askartelevat ei-kaupalliset tahot hakea maksutta askarteluun ja käsitöihin soveltuvia materiaaleja.

 • Malli-YK -kokous tutustuttaa osallistujat YK:n toimintaan. Osallistujat lisäävät tietämystään kansainvälisestä politiikasta ja kehittävät tiedonhankintataitojaan perehtymällä edustamiensa valtioiden oloihin. Kokoukseen osallistuminen opettaa myös kokous- ja neuvottelutaitoja.

 • Pelissä vertaillaan erilaisia matkustusvälineitä ekologisuuden näkökulmasta

 • Hyvä, monipuolinen ja selkeä opas vastamainosten tekemiseen. Oppaassa tietoa, aiheeseen virittäviä harjoituksia sekä hyvä vaiheittainen ohjeistus siihen miten suunnitella ja toteuttaa vastamainoksia. Oppaan avulla oppilaat perehtyvät myös tarkkailemaan markkinointiviestintää sekä keskustelemaan tuotteiden taustalla olevista ilmiöistä (ympäristö, maailmankauppa ihmisoikeudet yms.).

 • Mediataide kasvattaa! on media- ja taidekasvatuksen oppimateriaaleja tuottava ja tarjoava verkkopalvelu. Sivuston monipuolisista oppimateriaaleista löytyy erillisia kokonaisuuksia eri ikäisten oppilaiden käyttöön. Oppimateriaalien teokset kannustavat ajatusten ja kokemusten jakamiseen, sekä omaan taiteelliseen ilmaisuun. Ne myös kyseenalaistavat tavanomaista mediakuvastoa ja toimivat siten paitsi keskustelunherättäjinä, myös lisäten lasten ja nuorten ymmärrystä valtavirran elokuvakerronnasta poikkeavista tavoista kertoa tästä maailmasta.

 • Kouluun tilattavan kiertonäyttelyn kuvissa maahanmuuttajataustaiset naiset ja valokuvaaja Nina-Maria Oförsagd ovat dokumentoineet havaintojaan kaupunkitilan käytöstä.

 • Tämä materiaali esittelee mielenkiintoisen mielipaikka/inhokkipaikka-projektin. Kurkkaa viidesluokkalaisten lasten kuvaamat paikat ja heidän niihin kirjoittamansa tarinat! Hyviä ideoita ympäristön havainnointiin sekä  oman elinympäristön viihtyisyyden, turvallisuuden ja kestävän tulevaisuuden merkityksien tarkasteluun.  

 • Video (5 min, English/French). In 2015 Finland welcomed 32,000 asylum seekers. For a small country of 5.5 million inhabitants this influx of people is considerable and a shock for some.

  Yläkoulu, toinen aste.

 • Ideoita ja ajatuksia tasa-arvosta keskustelemiseen yläastessa. Innostavia tehtäviä, videoklippejä, postikorttipohjia ja kysymyksiä pohdittavaksi.

 • Tietoa ja näkökulmia kasvattajille seksuaali-ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten huomioimisesta koulussa: Kuka saa näkyä ja kuulua? Miten puuttua homotteluun? Miten tehdä koulusta turvallinen paikka kaikille?  

 • Setan tuottama video (20 min) seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta nuorten elämässä. Video antaa äänen kahdeksalle sateenkaarevalle nuorelle. Moninaisuus on meissä! on suunnattu kaikenikäisille nuorille ja aikuisille.Katso valmiit keskusteluvinkit täältä: http://seta.fi/seta/wp-content/uploads/2013/06/Keskusteluvinkkejä_tukimateriaalia.pdf. Lisäksi aiheen kanssa voi jatkaa esimerkiksi tekemällä esimerkiksi tämän etuoikeuskävelyharjoituksen: http://seta.fi/seta/wp-content/uploads/2013/06/Roolileikki-tukimateriaalia.pdf