Materiaalipankki

 • Tämä materiaali esittelee mielenkiintoisen mielipaikka/inhokkipaikka-projektin. Kurkkaa viidesluokkalaisten lasten kuvaamat paikat ja heidän niihin kirjoittamansa tarinat! Hyviä ideoita ympäristön havainnointiin sekä  oman elinympäristön viihtyisyyden, turvallisuuden ja kestävän tulevaisuuden merkityksien tarkasteluun.  

 • (English/French) In 2015 Finland welcomed 32,000 asylum seekers. For a small country of 5.5 million inhabitants this influx of people is considerable and a shock for some.

  Yläkoulu, toinen aste.

 • Ideoita ja ajatuksia tasa-arvosta keskustelemiseen yläastessa. Innostavia tehtäviä, videoklippejä, postikorttipohjia ja kysymyksiä pohdittavaksi.

 • Tietoa ja näkökulmia kasvattajille seksuaali-ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten huomioimisesta koulussa: Kuka saa näkyä ja kuulua? Miten puuttua homotteluun? Miten tehdä koulusta turvallinen paikka kaikille?  

 • Setan tuottama video seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta nuorten elämässä. Video antaa äänen kahdeksalle sateenkaarevalle nuorelle. Moninaisuus on meissä! on suunnattu kaikenikäisille nuorille ja aikuisille.Katso valmiit keskusteluvinkit täältä: http://seta.fi/seta/wp-content/uploads/2013/06/Keskusteluvinkkejä_tukim…. Lisäksi aiheen kanssa voi jatkaa esimerkiksi tekemällä esimerkiksi tämän etuoikeuskävelyharjoituksen: http://seta.fi/seta/wp-content/uploads/2013/06/Roolileikki-tukimateriaa…

 • Nätspel och lärarguide om flyktingar och mänskliga rättigheter.

  Yläkoulu, toinen aste, aikuiskoulutus.

 • Materiaalipaketin tavoitteina on auttaa rakentamaan turvallista kouluympäristöä kaikille.  Keskeisenä viestinä on se, että seksuaalinen itsemääräämisoikeus kuuluu kaikille. Materiaali pureutuu haastavaan teemaan tarjoten paljon hyviä ja konkreettisia välineitä opettajalle asian käsittelyyn oppitunneilla. Harjoituksissa pohditaan omia ja toisten rajoja, seksuaalisuuteen liitettäviä normeja ja stereotypioita sekä opetellaan kunnioittamaan omia ja toisten oikeuksia. Materiaali on tehty nuorten kohderyhmä hyvin huomioiden: mielenkiintoisia videoklippejä, draamaharjoituksia ja keskustelua herätteleviä tehtäviä löytyy runsaasti! 

 • Dokumentti tuo esille ongelman Itämeren roskaantumisen laajuutta ja erityisesti muovin aiheuttamia haittoja ja vahinkoja meriympäristölle ja ihmisille.

 • Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret kertovat itse toiveistaan ja tarpeistaan sekä siitä, miten heidän kohtaamansa syrjintään tulisi puuttua, millaista tukea he tarvitsisivat ja millaisessa Suomessa he haluaiaivat elää. Nuorten omat tarinat ja kokemukset ovat tässä oppaassa vahvasti läsnä!

 • Puuhakirja, jossa tehtävien lomassa tutustutaan kierrätykseen, jätteiden lajitteluun ja ympäristönsuojeluun päiväkoti- ja alkuopetuksikäisten arjen tasolla.

 • Normipyöritys on Seta ry:n kehittämä peli, jossa pelaajat pääsevät pohtimaan seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoleen, pari -ja perhesuhteisiin liittyviä normeja.  Linkistä löydät tulostettavan lautapelipohjan sekä peliin liittyvä oheismateriaalin. Oheismateriaalia voit käyttää ilman peliäkin ja poimia niistä kiinnostavia keskusteluteemoja luokkaan.

 • 3-6 luokkalaisille suunnattu materiaalipaketti lapsen oikeuksista. Selkeitä toiminnallisia tehtäviä ja niihin tarvittavat materiaalit (korttipohjat ja kuvat) mukana. Lisäksi keskusteluvinkkejä ja tietoa aiheeseen liittyen. Useamman oppitunnin kokonaisuus. Opas on tulostettavissa sivustolta.

 • Tältä sivustolta löydät tarinota ja kuvia vammaisten nuorten elämästä Suomessa ja kehittyvissä maissa. Kannattaa katsoa erityisesti videoklipit, joissa on haastateltu nuoria ja heidän arkeaan. Sivustolta löydät myös valmiita pohdintatehtäviä ja oppituntivinkkejä.   

 • Kuunnelma (10 min) ilmastonmuutoksesta. Operaatio Tuvalu on sankaritarina, jossa keskitytään lapsille sopiviin keinoihin osallistua ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen. Sivustolta löytyy kuunnelman lisäksi myös tehtävämoniste sekä opettajan vinkit aiheen jatkokäsittelyyn luokassa.

 • Tämän oppaan tavoitteena on antaa opettajalle konkreettisia välineitä, työkaluja ja toimintaehdotuksia siihen, miten huomioida sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus osana opetusta. Opas sisältää monipuolisen ja ajankohtaisen tietopaketin aiheeseensa. Lisäksi siinä on paljon ideoita opetukseen. Katso erityisesti vinkit eri oppiaineisiin!

 • Miten oppimateriaalit voivat edistää aktiivista maailmankansalaisuutta? Globaalikasvatusverkoston laatima muistilista auttaa panemaan opetussuunnitelman painotukset paikalleen.

 • Tietoa ja vinkkejä siihen, miten huomioida erityistukea tarvitseva lapsi ryhmässä. Oppaassa on huomioitu erityisesti harrastus- ja liikuntaryhmät.  

 • Metodhandboken för behandling av barnets rättigheter i skolorna. Handboken innehåller 20 olika övningar och lämpar sig särskilt för grundskolor och gymnasium. (Dagsverke rf och SOOL)

  Alakoulu, yläkoulu, toinen aste.

 • Tarjoavaa tietoa ja työkaluja pakolaisuuden ja globaalien kehityskysymysten käsittelyyn.

 • Pelissä etsitään vastuullisinta ruoka-annosta, joka olisi sekä ympäristöystävällinen että huomioisi myös oikeudenmukaisuuden maailmassa. Pelissä on 40 ateriakorttia, joissa kerrotaan ruokalajin hiilijalanjälki sekä muita ympäristövaikutuksia.