Materiaalipankki

 • Materiaalipaketin tavoitteina on auttaa rakentamaan turvallista kouluympäristöä kaikille.  Keskeisenä viestinä on se, että seksuaalinen itsemääräämisoikeus kuuluu kaikille. Materiaali pureutuu haastavaan teemaan tarjoten paljon hyviä ja konkreettisia välineitä opettajalle asian käsittelyyn oppitunneilla. Harjoituksissa pohditaan omia ja toisten rajoja, seksuaalisuuteen liitettäviä normeja ja stereotypioita sekä opetellaan kunnioittamaan omia ja toisten oikeuksia. Materiaali on tehty nuorten kohderyhmä hyvin huomioiden: mielenkiintoisia videoklippejä, draamaharjoituksia ja keskustelua herätteleviä tehtäviä löytyy runsaasti! 

 • Dokumentti (12 min) tuo esille ongelman Itämeren roskaantumisen laajuutta ja erityisesti muovin aiheuttamia haittoja ja vahinkoja meriympäristölle ja ihmisille.

 • Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret kertovat itse toiveistaan ja tarpeistaan sekä siitä, miten heidän kohtaamansa syrjintään tulisi puuttua, millaista tukea he tarvitsisivat ja millaisessa Suomessa he haluaiaivat elää. Nuorten omat tarinat ja kokemukset ovat tässä oppaassa vahvasti läsnä!

 • Puuhakirja, jossa tehtävien lomassa tutustutaan kierrätykseen, jätteiden lajitteluun ja ympäristönsuojeluun päiväkoti- ja alkuopetuksikäisten arjen tasolla.

 • Normipyöritys on Seta ry:n kehittämä peli, jossa pelaajat pääsevät pohtimaan seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoleen, pari -ja perhesuhteisiin liittyviä normeja.  Linkistä löydät tulostettavan lautapelipohjan, jossa on myös ohjeet pelin pelaamiseen.

 • 3-6 luokkalaisille suunnattu materiaalipaketti lapsen oikeuksista. Selkeitä toiminnallisia tehtäviä ja niihin tarvittavat materiaalit (korttipohjat ja kuvat) mukana. Lisäksi keskusteluvinkkejä ja tietoa aiheeseen liittyen. Useamman oppitunnin kokonaisuus. Opas on tulostettavissa sivustolta.

 • Tältä sivustolta löydät tarinota ja kuvia vammaisten nuorten elämästä Suomessa ja kehittyvissä maissa. Kannattaa katsoa erityisesti videoklipit, joissa on haastateltu nuoria ja heidän arkeaan. Sivustolta löydät myös valmiita pohdintatehtäviä ja oppituntivinkkejä.   

 • Kuunnelma (10 min) ilmastonmuutoksesta. Operaatio Tuvalu on sankaritarina, jossa keskitytään lapsille sopiviin keinoihin osallistua ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen. Sivustolta löytyy kuunnelman lisäksi myös tehtävämoniste sekä opettajan vinkit aiheen jatkokäsittelyyn luokassa.

 • Miten oppimateriaalit voivat edistää aktiivista maailmankansalaisuutta? Globaalikasvatusverkoston laatima muistilista auttaa panemaan opetussuunnitelman painotukset paikalleen.

 • Tietoa ja vinkkejä siihen, miten huomioida erityistukea tarvitseva lapsi ryhmässä. Oppaassa on huomioitu erityisesti harrastus- ja liikuntaryhmät.  

 • Metodhandboken för behandling av barnets rättigheter i skolorna. Handboken innehåller 20 olika övningar och lämpar sig särskilt för grundskolor och gymnasium. (Dagsverke rf och SOOL)

  Alakoulu, yläkoulu, toinen aste.

 • Tarjoavaa tietoa ja työkaluja pakolaisuuden ja globaalien kehityskysymysten käsittelyyn.

 • Pelissä etsitään vastuullisinta ruoka-annosta, joka olisi sekä ympäristöystävällinen että huomioisi myös oikeudenmukaisuuden maailmassa. Pelissä on 40 ateriakorttia, joissa kerrotaan ruokalajin hiilijalanjälki sekä muita ympäristövaikutuksia.

 • 3-6.-luokkalaisille suunniteltu vihko, jossa käsitellään ikäluokalle sopivalla tavalla ympäristövastuullista ruokailua. Materiaali sisältää pieniä vihkoon täytettäviä tehtäviä, kotona tai kaupassa suoritettavia tehtäviä sekä ekologisia välipalaleivontavinkkejä. Tilaa tai tulosta.

 • Punaisen ristin kokoama materiaalipaketti sisältää valmiita Power point -esityksiä oppilaille, sekä videoita ja harjoituksia rasismiin liittyvien kysymysten käsittelyyn luokassa.

 • Maailmankoulun teemapäiväsivulta löydät valmiiksi valikoituja ja koottuja vinkkejä sekä rasisminvastaisen päivän että koko syrjinnänvastaisen viikon viettoon varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

 • Rauhanfutis on jalkapallopeli, jossa on hieman omat säännöt. Säännöt keskittyvät erityisesti hyviin vuorovaikutustaitoihin. Rauhanfutista voivat pelata kaikki vauvasta vaariin. Kunnioitetaan ja kannustetaan kaikkia pelaajia!

 • Reilu kauppa -teeman kautta luokassa voidaan syventyä mm. talouden eriarvoisuuden ja globaalin vastuun kysymysiin. Näillä sivuilla esitelty Reilun kaupan koulumateriaali on tarkoitettu erityisesti peruskoulun ja lukion opettajille. Oppilaiden kanssa kannattaa perehtyä heille tuttujen tuotteiden (vaikkapa vaatteet, suklaa, banaani) alkuperään ja matkaan tuottajalta kuluttajalle. Esimerkiksi sivustolta löytyvä peli Banana split esittelee banaanin tuotantoketjun ja siihen liittyviä epäkohtia hyvin herättelevästi.

 • Maailmankoulun teemapäiväsivulta löydät valmiiksi valikoituja ja koottuja vinkkejä Reilun kaupan viikon viettoon varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. 

 • Lärarrum, information och idéer för undervisning.

  Yläkoulu, toinen aste, aikuiskoulutus.