Materiaalipankki

 • 3-6 luokkalaisille suunnattu materiaalipaketti lapsen oikeuksista. Selkeitä toiminnallisia tehtäviä ja niihin tarvittavat materiaalit (korttipohjat ja kuvat) mukana. Lisäksi keskusteluvinkkejä ja tietoa aiheeseen liittyen. Useamman oppitunnin kokonaisuus. Opas on tulostettavissa sivustolta.

 • Tältä sivustolta löydät tarinota ja kuvia vammaisten nuorten elämästä Suomessa ja kehittyvissä maissa. Kannattaa katsoa erityisesti videoklipit, joissa on haastateltu nuoria ja heidän arkeaan. Sivustolta löydät myös valmiita pohdintatehtäviä ja oppituntivinkkejä.   

 • Kuunnelma (10 min) ilmastonmuutoksesta. Operaatio Tuvalu on sankaritarina, jossa keskitytään lapsille sopiviin keinoihin osallistua ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen. Sivustolta löytyy kuunnelman lisäksi myös tehtävämoniste sekä opettajan vinkit aiheen jatkokäsittelyyn luokassa.

 • Miten oppimateriaalit voivat edistää aktiivista maailmankansalaisuutta? Globaalikasvatusverkoston laatima muistilista auttaa panemaan opetussuunnitelman painotukset paikalleen.

 • Tietoa ja vinkkejä siihen, miten huomioida erityistukea tarvitseva lapsi ryhmässä. Oppaassa on huomioitu erityisesti harrastus- ja liikuntaryhmät.  

 • Metodhandboken för behandling av barnets rättigheter i skolorna. Handboken innehåller 20 olika övningar och lämpar sig särskilt för grundskolor och gymnasium. (Dagsverke rf och SOOL)

  Alakoulu, yläkoulu, toinen aste.

 • Tarjoaa tietoa ja työkaluja pakolaisuuden ja globaalien kehityskysymysten käsittelyyn.

 • Pelissä etsitään vastuullisinta ruoka-annosta, joka olisi sekä ympäristöystävällinen että huomioisi myös oikeudenmukaisuuden maailmassa. Pelissä on 40 ateriakorttia, joissa kerrotaan ruokalajin hiilijalanjälki sekä muita ympäristövaikutuksia.

 • 3-6.-luokkalaisille suunniteltu vihko, jossa käsitellään ikäluokalle sopivalla tavalla ympäristövastuullista ruokailua. Materiaali sisältää pieniä vihkoon täytettäviä tehtäviä, kotona tai kaupassa suoritettavia tehtäviä sekä ekologisia välipalaleivontavinkkejä. Tilaa tai tulosta.

 • Punaisen ristin kokoama materiaalipaketti sisältää valmiita Power point -esityksiä oppilaille, sekä videoita ja harjoituksia rasismiin liittyvien kysymysten käsittelyyn luokassa.

 • Maailmankoulun teemapäiväsivulta löydät valmiiksi valikoituja ja koottuja vinkkejä sekä rasisminvastaisen päivän että koko syrjinnänvastaisen viikon viettoon varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

 • Rauhanfutis on jalkapallopeli, jossa on hieman omat säännöt. Säännöt keskittyvät erityisesti hyviin vuorovaikutustaitoihin. Rauhanfutista voivat pelata kaikki vauvasta vaariin. Kunnioitetaan ja kannustetaan kaikkia pelaajia!

 • Reilu kauppa -teeman kautta luokassa voidaan syventyä mm. talouden eriarvoisuuden ja globaalin vastuun kysymysiin. Näillä sivuilla esitelty Reilun kaupan koulumateriaali on tarkoitettu erityisesti peruskoulun ja lukion opettajille. Oppilaiden kanssa kannattaa perehtyä heille tuttujen tuotteiden (vaikkapa vaatteet, suklaa, banaani) alkuperään ja matkaan tuottajalta kuluttajalle. Esimerkiksi sivustolta löytyvä peli Banana split esittelee banaanin tuotantoketjun ja siihen liittyviä epäkohtia hyvin herättelevästi.

 • Maailmankoulun teemapäiväsivulta löydät valmiiksi valikoituja ja koottuja vinkkejä Reilun kaupan viikon viettoon varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. 

 • Lärarrum, information och idéer för undervisning.

  Yläkoulu, toinen aste, aikuiskoulutus.

 • Maailmankoulun teemapäiväsivulta löydät tietoa saamelaisten asemasta. Sivulla on myös valmiiksi valikoituja ja koottuja vinkkejä saamelaisten kansallispäivän viettoon varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. 

 • Sano se saameksi -sivusto tutustuttaa saamenkieliin ja sen puhujiin. Sivuilta löytyy ensimmäinen puhekieltä sisältävä suomi-pohjoissaame -fraasisanakirja, josta voi kuunnella mm. erilaisia tervehdyksiä, numerot, värit ja muita kiinnostavia pohjoissaamenkielisiä sanoja ja lauseita. Sanakirja on ollut monessa luokassa iso hitti, johon voi tutustua esimerkiksi pienryhmissä tai itsenäisen työnä, pistetyöskentelynä jne. Sivustolla on myös hienoja lyhytdokumentteja saamenkielten puhujista ja kielten merkityksestä heille. 

  Opettajan opas Sano se saameksi-sivustolle sisältää runsaasti harjoituksia ja tehtäviä eri ikäryhmille! http://sanosesaameksi.yle.fi/opettajille/ 

 • Planin Sanoista tehty-opetusmateriaalipaketti sisältää kolme kaksoistunnin mittaista tehtäväkokonaisuutta, joiden teemat ovat sukupuoliin liitettävät stereotypiat, tasa-arvo ja digitalisaation vaikutukset naisten ja tyttöjen asemaan globaalisti. Tehtävissä hyödynnetään uudenlaista Sheboard-sovellusta, joka on luotu työvälineeksi kyseenalaistamaan haitallisia sukupuolistereotypioita. Oppilaat pääsevät tehtävien avulla tutkimaan sekä omia ennakko-oletuksiaan että tarkastelemaan mediaa ja sosiaalisen median eri ilmiöitä sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulmista! Tämä materiaali ja sen tehtävät taatusti herättävät keskustelua ja uusia oivalluksia!  

  Lisätietoa Sheboardista löydät: sheboard.com/fi 

 • Laulu kertoo kuurojen oikeuksien puolesta Suomessa taistelleesta Carl Oscar Malmista

 • Verkkosivustolta löydät opettajan oppaan, maahanmuuttoon liittyvän lautapelin ja kolme aihetta käsittelevää powerpoint-esitystä sekä erilaista oheisaineistoa. Tehtävät ovat pohdinta- ja tiedonhakutehtäviä. Materiaalista kannattaa tutustua ainakin suomalaisten Ruotsiin ja Amerikkaan lähtökirjeisiin ja -tarinoihin, jotka tuovat esiin yksilön näkökulmasta lähtemiseen ja uuden rakentamiseen liittyviä tunteita, pelkoja ja haasteita.