Materiaalipankki

 • Nätspel och lärarguide om flyktingar och mänskliga rättigheter.

  Yläkoulu, toinen aste, aikuiskoulutus.

 • Materiaalipaketin tavoitteina on auttaa rakentamaan turvallista kouluympäristöä kaikille.  Keskeisenä viestinä on se, että seksuaalinen itsemääräämisoikeus kuuluu kaikille. Materiaali pureutuu haastavaan teemaan tarjoten paljon hyviä ja konkreettisia välineitä opettajalle asian käsittelyyn oppitunneilla. Harjoituksissa pohditaan omia ja toisten rajoja, seksuaalisuuteen liitettäviä normeja ja stereotypioita sekä opetellaan kunnioittamaan omia ja toisten oikeuksia. Materiaali on tehty nuorten kohderyhmä hyvin huomioiden: mielenkiintoisia videoklippejä, draamaharjoituksia ja keskustelua herätteleviä tehtäviä löytyy runsaasti! 

 • Dokumentti (12 min) tuo esille ongelman Itämeren roskaantumisen laajuutta ja erityisesti muovin aiheuttamia haittoja ja vahinkoja meriympäristölle ja ihmisille.

 • Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret kertovat itse toiveistaan ja tarpeistaan sekä siitä, miten heidän kohtaamansa syrjintään tulisi puuttua, millaista tukea he tarvitsisivat ja millaisessa Suomessa he haluaiaivat elää. Nuorten omat tarinat ja kokemukset ovat tässä oppaassa vahvasti läsnä!

 • Puuhakirja, jossa tehtävien lomassa tutustutaan kierrätykseen, jätteiden lajitteluun ja ympäristönsuojeluun päiväkoti- ja alkuopetuksikäisten arjen tasolla.

 • Normipyöritys on Seta ry:n kehittämä peli, jossa pelaajat pääsevät pohtimaan seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoleen, pari -ja perhesuhteisiin liittyviä normeja.  Linkistä löydät tulostettavan lautapelipohjan, jossa on myös ohjeet pelin pelaamiseen.

 • Normipyöritys on pelillistetty opetusmenetelmä, joka lainaa ideansa pullonpyörityksestä. Menetelmän käyttämistä johtaa fasilitaattori. Hänen tulee tutustua viiteen normiin, joita Normipyörityksessä käsitellään oheismateriaalin kautta. Osallistujat valitsevat, haluavatko kertoa laudalta saamastaan normista totuuden tai keksiä fiktiivisen esimerkin vai tekevätkö he tehtävän.

  Tehtävän valitsevat osallistujat saavat fasilitaattorilta joko Setan tarjoaman artikkelin tai fasilitaattorin itse valitsemaa materiaalia, jossa normi ilmenee. Joissakin Setan korteissa on sisältöä kahta eri normia koskien. Osallistuja etsii kortista saamaansa normiin liittyviä näkökulmia. Itse valittu materiaali voi olla sivu päivän lehdestä, aukeama oppikirjasta tai verkkoartikkeli, statuspäivitys tai twiitti. Totuuden valitsevat osallistujat kirjoittavat omakohtaisen kokemuksen tai havainnon normista tai keksivät fiktiivisen esimerkin, jossa normi ilmenee.

  Normien käsittely tehdään purkukierroksella, jossa vuorotellen kerrotaan, mitä kirjoitettiin tai löydettiin. Fasilitaattori huolehtii, että kaikki pääsevät keskustelemaan. Keskustelussa pyritään kohti pohdintaa, miten artikkelia, otetta oppikirjasta tai muuta esimerkkiä pitäisi muuttaa, ettei se olisi normittava. Oman kokemuksen tai tarinan kohdalla pohditaan, miten vastaavassa tilanteessa voisi toimia normia haastaen.

 • 3-6 luokkalaisille suunnattu materiaalipaketti lapsen oikeuksista. Selkeitä toiminnallisia tehtäviä ja niihin tarvittavat materiaalit (korttipohjat ja kuvat) mukana. Lisäksi keskusteluvinkkejä ja tietoa aiheeseen liittyen. Useamman oppitunnin kokonaisuus. Opas on tulostettavissa sivustolta.

 • Tältä sivustolta löydät tarinota ja kuvia vammaisten nuorten elämästä Suomessa ja kehittyvissä maissa. Kannattaa katsoa erityisesti videoklipit, joissa on haastateltu nuoria ja heidän arkeaan. Sivustolta löydät myös valmiita pohdintatehtäviä ja oppituntivinkkejä.   

 • Kuunnelma (10 min) ilmastonmuutoksesta. Operaatio Tuvalu on sankaritarina, jossa keskitytään lapsille sopiviin keinoihin osallistua ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen. Sivustolta löytyy kuunnelman lisäksi myös tehtävämoniste sekä opettajan vinkit aiheen jatkokäsittelyyn luokassa.

 • Miten oppimateriaalit voivat edistää aktiivista maailmankansalaisuutta? Globaalikasvatusverkoston laatima muistilista auttaa panemaan opetussuunnitelman painotukset paikalleen.

 • Tietoa ja vinkkejä siihen, miten huomioida erityistukea tarvitseva lapsi ryhmässä. Oppaassa on huomioitu erityisesti harrastus- ja liikuntaryhmät.  

 • Metodhandboken för behandling av barnets rättigheter i skolorna. Handboken innehåller 20 olika övningar och lämpar sig särskilt för grundskolor och gymnasium. (Dagsverke rf och SOOL)

  Alakoulu, yläkoulu, toinen aste.

 • Tarjoaa tietoa ja työkaluja pakolaisuuden ja globaalien kehityskysymysten käsittelyyn.

 • Pelissä etsitään vastuullisinta ruoka-annosta, joka olisi sekä ympäristöystävällinen että huomioisi myös oikeudenmukaisuuden maailmassa. Pelissä on 40 ateriakorttia, joissa kerrotaan ruokalajin hiilijalanjälki sekä muita ympäristövaikutuksia.

 • 3-6.-luokkalaisille suunniteltu vihko, jossa käsitellään ikäluokalle sopivalla tavalla ympäristövastuullista ruokailua. Materiaali sisältää pieniä vihkoon täytettäviä tehtäviä, kotona tai kaupassa suoritettavia tehtäviä sekä ekologisia välipalaleivontavinkkejä. Tilaa tai tulosta.

 • Mediakasvatuksen oppimateriaali sukupuolen ja kehon moninaisuudesta. Kokonaisuuteen kuuluu viisi sukupuolen ja kehon moninaisuutta käsittelevää teosta, sekä teoksiin Seta ry:n kanssa yhteistyössä toteutetut tehtäväpaketit. Teokset haastavat sukupuoliin, seksuaalisuuksiin ja kehoihin liittyviä normeja ja oletuksia ja piirtävät samalla esiin näiden määrittelyn poliittisuutta. 

 • Punaisen ristin kokoama materiaalipaketti sisältää valmiita Power point -esityksiä oppilaille, sekä videoita ja harjoituksia rasismiin liittyvien kysymysten käsittelyyn luokassa.

 • Maailmankoulun teemapäiväsivulta löydät valmiiksi valikoituja ja koottuja vinkkejä sekä rasisminvastaisen päivän että koko syrjinnänvastaisen viikon viettoon varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

 • Rauhanfutis on jalkapallopeli, jossa on hieman omat säännöt. Säännöt keskittyvät erityisesti hyviin vuorovaikutustaitoihin. Rauhanfutista voivat pelata kaikki vauvasta vaariin. Kunnioitetaan ja kannustetaan kaikkia pelaajia!