Materiaalipankki

 •  Demokratiaopas tukemaan ja täydentämään koulujen, oppilaitosten, nuorisotyön sekä muiden nuorten kasvua tukevien tahojen työtä osallisuuden ja demokratiakasvatuksen edistämiseksi. 

 • Tutustu sadutusmenetelmään! Tämä opas sisältää hyvät, selkeät ohjeet, joiden avulla kuka tahansa voi ottaa menetelmän haltuun, Oppaassa on myös luettavaksi tarkoitettuja satuja, joita lapset ovat tehneet saduttamalla.  

 • Lapsiasiainvaltuutetun sivustolta löytyvä nettipeli lapsen oikeuksien tärkeydestä ja merkityksistä.

 • Englanninkielinen peli, joka havainnollistaa yksilön kulutusvalintojen suhdetta ihmisoikeuksiin.

 • Koulumetsäopas - käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen (2014)

 • Sodassakin on säännöt on yläasteille ja lukioille tarkoitettu oppimateriaali aseellisista selkkauksista ja sodan oikeussäännöistä. Aineistossa on valmiita kokonaisuuksia oppitunteja varten.

 • Alla har ansvar för en bättre värld – också du! Utan information kan du inte agera! Prova din kunskap i mänskliga rättigheter!

  Yläkoulu, toinen aste.

 • Tähän materiaalipankkiin on koottu kaikki SPR:n tuottamat aamunavaustekstit. Sivuilta löydät aamunavaukset teemoittain. Kunkin materiaalin kohdalle on merkattu myös ikäryhmäsuositus. Teemoina ovat mm. kriisitilanteet, sodan säännöt, ystävänpäivä ja rasisiminvastaisuus.      

 • Pystytkö ennaltaehkäisemään ja vähentämään luonnonkatastrofin vaikutuksia suojelemalla ympäristöä ja yhteisöä tsunamilta, hurrikaanilta, tulvalta tai metsäpalolta? Peli on englanninkielinen.

 • Erilaisia, lyhyitä sarjakuvatarinoita sukupuolen moninaisuudesta. Sarjakuvat on tehty erityisesti transnuorten tukemista ajatellen. Tutustu oppilaiden kanssa myös Transtukipisteen perusoppaaseen, josta löydätte hyvän tietopaketin teemaan: https://www.dropbox.com/s/u17x78zqn00didj/sukupuolen_moninaisuus_2015_s…   

 • Maailmankoulun teemapäiväsivulta löydät tietoa romanien asemasta. Sivulla on myös valmiiksi valikoituja ja koottuja vinkkejä romanien kansallispäivän viettoon varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. 

 • Material om FNs verksamhet, Millenniemålen, skoltips och FN-rollspel.

  Alakoulu, yläkoulu, toinen aste.

 • Julistautukaa syrjinnästä vapaaksi kouluksi! Materiaali sisältää esitteen ja teemapäiväideoita aiheeseen liittyen. Opettajillekin on materiaalissa oma pohdintatehtävänsä!

 • Lyhyitä, lapsille luettavia tarinoita, jotka kertovat sukupuolen moninaisuudesta kauniin kuvituksen kera.

 • Opetusmateriaali johdattaa metsään seuraamaan oksilla pyrähteleviä tiaisia, talviunillaan kuorsaavaa karhua ja monia muita lajeja. Materiaali on tarkoitettu päiväkotien, koulujen ja muun ympäristökasvatustoiminnan vapaaseen käyttöön.

 • WWF:n materiaali on tarinakokoelma ympäristöstä, kestävästä kehityksestä, uhanalaisista lajeista sekä ihmisistä eri maissa ja heidän vaikutusmahdollisuuksistaan. Osa tarinoista on Vaskivuoren lukion oppilaiden kirjoittamia. Esimerkkitarinoita löytyy myös kuunneltavina oppilaiden esityksinä. Ikäryhmäsuositus: yläaste, lukio ja toinen aste (osa tarinoista on kirjoitettu ala-astelaisia ajatellen, mutta ikäryhmäsuosituksia ei ole tarinakohtaisesti ilmoitettu).

 • Selkeästi rakennettu sivusto vahvistamaan tasa-arvotietoutta. Sivusto sisältää neljä eri kokonaisuutta: Minä ja kulttuuri, kieli ja vuorovaikutus, toiminta ja arki sekä tilat ja välineet. Materiaali sisältää tietoa ja pohdittavaa kasvattajalle, mutta ei varsinaisesti tehtävämateriaalia. Paljon hyviä oman työn reflektointiin ja kehittämiseen kannustavia kysymyksiä!

 • The comic book tells 8 separate stories, set in different countries and cultural settings. All the stories are about making sure that all the people, no matter what their cultural, economic and social situation, can get the food they need. The right to food means that all people have the right to feed themselves and their families with dignity.

  Alakoulu.

 • Materiaali sisältää runsaasti toiminnallisia tehtäviä luokkatyöskentelyyn. Ryhmän yhteishenkeä tukevissa harjoituksissa pohditaan erilaisuutta ja ennakkoluuloja. Aineisto on pdf-muodossa.

 • Opas on suunnattu 13-19 -vuotiaiden nuorten kanssa toimiville opettajille ja ohjaajille. Opas sisältää valmiita työpajakokonaisuuksia ilmasto-oikeudenmukaisuuden, globaalien ruokakysymysten ja vaatetuotannon ongelmien käsittelyyn, sekä lähiluonnon tutkimiseen, kulutusvalintojen tarkasteluun ja nuorten vaikuttamisinnon herättämiseen. Opasta voi hyödyntää poimimalla yksittäisiä harjoituksia tai sen pohjalta voi koota laajemmankin projektin. Hyviä harjoitus- ja toimintaideoita erityisesti siihen, miten nuori itse voi vaikuttaa ja osallistua!