Materiaalipankki

 • Reilu kauppa -teeman kautta luokassa voidaan syventyä mm. talouden eriarvoisuuden ja globaalin vastuun kysymysiin. Näillä sivuilla esitelty Reilun kaupan koulumateriaali on tarkoitettu erityisesti peruskoulun ja lukion opettajille. Oppilaiden kanssa kannattaa perehtyä heille tuttujen tuotteiden (vaikkapa vaatteet, suklaa, banaani) alkuperään ja matkaan tuottajalta kuluttajalle. Esimerkiksi sivustolta löytyvä peli Banana split esittelee banaanin tuotantoketjun ja siihen liittyviä epäkohtia hyvin herättelevästi.

 • Maailmankoulun teemapäiväsivulta löydät valmiiksi valikoituja ja koottuja vinkkejä Reilun kaupan viikon viettoon varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. 

 • Lärarrum, information och idéer för undervisning.

  Yläkoulu, toinen aste, aikuiskoulutus.

 • Maailmankoulun teemapäiväsivulta löydät tietoa saamelaisten asemasta. Sivulla on myös valmiiksi valikoituja ja koottuja vinkkejä saamelaisten kansallispäivän viettoon varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. 

 • Sano se saameksi -sivusto tutustuttaa saamenkieliin ja sen puhujiin. Sivuilta löytyy ensimmäinen puhekieltä sisältävä suomi-pohjoissaame -fraasisanakirja, josta voi kuunnella mm. erilaisia tervehdyksiä, numerot, värit ja muita kiinnostavia pohjoissaamenkielisiä sanoja ja lauseita. Sanakirja on ollut monessa luokassa iso hitti, johon voi tutustua esimerkiksi pienryhmissä tai itsenäisen työnä, pistetyöskentelynä jne. Sivustolla on myös hienoja lyhytdokumentteja saamenkielten puhujista ja kielten merkityksestä heille. 

  Opettajan opas Sano se saameksi-sivustolle sisältää runsaasti harjoituksia ja tehtäviä eri ikäryhmille! http://sanosesaameksi.yle.fi/opettajille/ 

 • Planin Sanoista tehty-opetusmateriaalipaketti sisältää kolme kaksoistunnin mittaista tehtäväkokonaisuutta, joiden teemat ovat sukupuoliin liitettävät stereotypiat, tasa-arvo ja digitalisaation vaikutukset naisten ja tyttöjen asemaan globaalisti. Tehtävissä hyödynnetään uudenlaista Sheboard-sovellusta, joka on luotu työvälineeksi kyseenalaistamaan haitallisia sukupuolistereotypioita. Oppilaat pääsevät tehtävien avulla tutkimaan sekä omia ennakko-oletuksiaan että tarkastelemaan mediaa ja sosiaalisen median eri ilmiöitä sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulmista! Tämä materiaali ja sen tehtävät taatusti herättävät keskustelua ja uusia oivalluksia!  

  Lisätietoa Sheboardista löydät: sheboard.com/fi 

 • Laulu kertoo kuurojen oikeuksien puolesta Suomessa taistelleesta Carl Oscar Malmista

 • Verkkosivustolta löydät opettajan oppaan, maahanmuuttoon liittyvän lautapelin ja kolme aihetta käsittelevää powerpoint-esitystä sekä erilaista oheisaineistoa. Tehtävät ovat pohdinta- ja tiedonhakutehtäviä. Materiaalista kannattaa tutustua ainakin suomalaisten Ruotsiin ja Amerikkaan lähtökirjeisiin ja -tarinoihin, jotka tuovat esiin yksilön näkökulmasta lähtemiseen ja uuden rakentamiseen liittyviä tunteita, pelkoja ja haasteita.   

 •  Demokratiaopas tukemaan ja täydentämään koulujen, oppilaitosten, nuorisotyön sekä muiden nuorten kasvua tukevien tahojen työtä osallisuuden ja demokratiakasvatuksen edistämiseksi. 

 • Tutustu sadutusmenetelmään! Tämä opas sisältää hyvät, selkeät ohjeet, joiden avulla kuka tahansa voi ottaa menetelmän haltuun, Oppaassa on myös luettavaksi tarkoitettuja satuja, joita lapset ovat tehneet saduttamalla.  

 • Lapsiasiainvaltuutetun sivustolta löytyvä nettipeli lapsen oikeuksien tärkeydestä ja merkityksistä.

 • Englanninkielinen peli, joka havainnollistaa yksilön kulutusvalintojen suhdetta ihmisoikeuksiin.

 • Koulumetsäopas - käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen (2014)

 • Sodassakin on säännöt on yläasteille ja lukioille tarkoitettu oppimateriaali aseellisista selkkauksista ja sodan oikeussäännöistä. Aineistossa on valmiita kokonaisuuksia oppitunteja varten.

 • Alla har ansvar för en bättre värld – också du! Utan information kan du inte agera! Prova din kunskap i mänskliga rättigheter!

  Yläkoulu, toinen aste.

 • Tähän materiaalipankkiin on koottu kaikki SPR:n tuottamat aamunavaustekstit. Sivuilta löydät aamunavaukset teemoittain. Kunkin materiaalin kohdalle on merkattu myös ikäryhmäsuositus. Teemoina ovat mm. kriisitilanteet, sodan säännöt, ystävänpäivä ja rasisiminvastaisuus.      

 • Pystytkö ennaltaehkäisemään ja vähentämään luonnonkatastrofin vaikutuksia suojelemalla ympäristöä ja yhteisöä tsunamilta, hurrikaanilta, tulvalta tai metsäpalolta? Peli on englanninkielinen.

 • Erilaisia, lyhyitä sarjakuvatarinoita sukupuolen moninaisuudesta. Sarjakuvat on tehty erityisesti transnuorten tukemista ajatellen. Tutustu oppilaiden kanssa myös Transtukipisteen perusoppaaseen, josta löydätte hyvän tietopaketin teemaan: https://www.dropbox.com/s/u17x78zqn00didj/sukupuolen_moninaisuus_2015_s…   

 • Maailmankoulun teemapäiväsivulta löydät tietoa romanien asemasta. Sivulla on myös valmiiksi valikoituja ja koottuja vinkkejä romanien kansallispäivän viettoon varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. 

 • Material om FNs verksamhet, Millenniemålen, skoltips och FN-rollspel.

  Alakoulu, yläkoulu, toinen aste.