Materiaalipankki

 • Julistautukaa syrjinnästä vapaaksi kouluksi! Materiaali sisältää esitteen ja teemapäiväideoita aiheeseen liittyen. Opettajillekin on materiaalissa oma pohdintatehtävänsä!

 • Lyhyitä, lapsille luettavia tarinoita, jotka kertovat sukupuolen moninaisuudesta kauniin kuvituksen kera.

 • Opetusmateriaali johdattaa metsään seuraamaan oksilla pyrähteleviä tiaisia, talviunillaan kuorsaavaa karhua ja monia muita lajeja. Materiaali on tarkoitettu päiväkotien, koulujen ja muun ympäristökasvatustoiminnan vapaaseen käyttöön.

 • WWF:n materiaali on tarinakokoelma ympäristöstä, kestävästä kehityksestä, uhanalaisista lajeista sekä ihmisistä eri maissa ja heidän vaikutusmahdollisuuksistaan. Osa tarinoista on Vaskivuoren lukion oppilaiden kirjoittamia. Esimerkkitarinoita löytyy myös kuunneltavina oppilaiden esityksinä. Ikäryhmäsuositus: yläaste, lukio ja toinen aste (osa tarinoista on kirjoitettu ala-astelaisia ajatellen, mutta ikäryhmäsuosituksia ei ole tarinakohtaisesti ilmoitettu).

 • Selkeästi rakennettu sivusto vahvistamaan tasa-arvotietoutta. Sivusto sisältää neljä eri kokonaisuutta: Minä ja kulttuuri, kieli ja vuorovaikutus, toiminta ja arki sekä tilat ja välineet. Materiaali sisältää tietoa ja pohdittavaa kasvattajalle, mutta ei varsinaisesti tehtävämateriaalia. Paljon hyviä oman työn reflektointiin ja kehittämiseen kannustavia kysymyksiä!

 • The comic book tells 8 separate stories, set in different countries and cultural settings. All the stories are about making sure that all the people, no matter what their cultural, economic and social situation, can get the food they need. The right to food means that all people have the right to feed themselves and their families with dignity.

  Alakoulu.

 • Materiaali sisältää runsaasti toiminnallisia tehtäviä luokkatyöskentelyyn. Ryhmän yhteishenkeä tukevissa harjoituksissa pohditaan erilaisuutta ja ennakkoluuloja. Aineisto on pdf-muodossa.

 • Opas on suunnattu 13-19 -vuotiaiden nuorten kanssa toimiville opettajille ja ohjaajille. Opas sisältää valmiita työpajakokonaisuuksia ilmasto-oikeudenmukaisuuden, globaalien ruokakysymysten ja vaatetuotannon ongelmien käsittelyyn, sekä lähiluonnon tutkimiseen, kulutusvalintojen tarkasteluun ja nuorten vaikuttamisinnon herättämiseen. Opasta voi hyödyntää poimimalla yksittäisiä harjoituksia tai sen pohjalta voi koota laajemmankin projektin. Hyviä harjoitus- ja toimintaideoita erityisesti siihen, miten nuori itse voi vaikuttaa ja osallistua!  

 • Materiaali on suunniteltu lapsen oikeuksien ja tasa-arvokysymysten käsittelyyn sekä erityisesti tyttöjä koskevien erityiskysymysten esiinnostamiseksi ja käsittelemiseksi. Monipuolinen oppimateriaalipaketti, jossa paljon harjoituksia ja videoita.

 • Aamunavausten teemoina ovat esimerkiksi uskontojen välisen rakentavan keskustelun ja vuoropuhelun edistäminen sekä uskonnon- javakaumuksen vapaus ihmisoikeutena. Materiaali sisältää eri teemoihin kirjoitettuja oppilaille luettavia tekstejä.

 • Sivuilla on taustatietoa uskontojen ja katsomusten vuoropuhelusta sekä kasvatusaineistoa, jossa tuodaan esiin uskontojen ja katsomusten yhdenvertaisuutta sekä kannustetaan dialogiseen kohtaamiseen.

 • Uusi kotini -dokumentti on vuorovaikutteinen tarina, jossa oppilas pääsee vierailemaan maailmansuurimpiin kuuluvassa Nyarugusun pakolaisleirissä Tansaniassa. Oppilas voi asettua leirissä asuvanlapsen asemaan ja kokea, miltä tuntuisi pitää leiriä uutena kotinaan. Tarinan toteutuksessa on käytettyvirtuaalitodellisuustekniikkaa, 360 asteen videokuvaa ja kuvia. Materiaalin löytyy opettajan opas: http://www.globaalikoulu.net/wp-content/uploads/2017/01/UUSI_KOTINI_opettajan_info-1.pdf

 • Jokainen meistä on jollain tavalla vallankäyttäjä. Poliittinen osallistuminen ja äänestäminen ovat ehkä vaikuttamisen ja vallankäytön helpoiten havaittavia muotoja, mutta jos ajattelemme valtaa yksilöiden ja ryhmien välisinä suhteina, huomaamme, että valtaa voi käyttää lukuisin eri tavoin. Tämän oppimateriaalin kantavana teemana onkin siis valta sen eri muodoissa keskittyen etenkin kulttuuriseen ja sosiaaliseen valta. Oppaan sisältämissä harjoituksissa pohditaan paljon normeja ja stereotypioita vallan välineenä, ja opiskelijat pääsevät myös pohtimaan, millaisia he itse ovat vaikuttajina ja vallankäyttäjinä

 • Tähän olemme koonneet linkkejä kriittistä medialukutaitoa ja kuvanlukutaitoa kehittäviä opetusmateriaaleja sekä kuvamateriaalia, joka tukee näiden taitojen harjoittelua. Valokuva voi olla hyvä väline herättää keskustelua, koskettaa ja tuoda aihe omakohtaisemmaksi ja antaa lisäinformaatiota aiheestaan. Globaalikasvatuksessa kuvat ovat tärkeä väline, kunhan ne valitaan huolella. On tärkeää tarkistaa myös, etteivät opetuksessa käytettävät kuvat ruoki ennakkoluuloja ja stereotypioita kohteestaan.

 • Rödä Korset erbjuder lärare i grundskolor och gymnasier samt ungdomsarbetare färdigt material för undervisning om rasism, olikheter och finländskhet. Materialet kan med fördel användas i samband med flera läroämnen och på ungdomsgårdarna.

  Alakoulu, yläkoulu, toinen aste.

 • Todella hyvä opas vihapuheteeman käsittelyyn opetuksessa. Materiaali sisältää tietoa, näkökulmia ja monipuolisia harjoituksia. Opas haastaa myös lukijaansa reflektoimaan ja pohtimaan omia lähtökohtiaan. Tee teflontesti ja pohdi, kuinka etuoikeutettu olet! 

 • Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen ohjelma. Hyvät ohjeet osallistumiseen ja paljon monipuolista materiaalia. Tämä ohjelma on innostanut monia kouluja vihreän lipun tavoitteluun ja yhteisten ympäristötekojen suunnitteluun ja toteuttamiseen! 

 • "Vihreää draamaa lelumaassa" on opas (PDF- muodossa). Sen tavoitteena on tuoda draamaharjoituksia välineeksi lasten ympäristökasvatukseen. Suunniteltu kokonaisuus sisältää kaksi draamaohjelmaa, joiden tarinan tapahtumia kuvataan yhdessä tehden ja leikkien. Lisäksi mukana on ohjelmien välillä toteuttavia leikkejä.

 • Materiaali sisältää ohjaajan oppaan sekä vihreä draama -ohjelmia yli 14-vuotiaille nuorille. Teemoina mm. tavaroiden vaikutus elämäämme ja ympäristöömme, kulutustottumukset ja mainonta.

 • Read and learn about human rights!

  Yläkoulu, toinen aste.