Materiaalipankki

 • Materiaali on suunniteltu lapsen oikeuksien ja tasa-arvokysymysten käsittelyyn sekä erityisesti tyttöjä koskevien erityiskysymysten esiinnostamiseksi ja käsittelemiseksi. Monipuolinen oppimateriaalipaketti, jossa paljon harjoituksia ja videoita.

 • Aamunavausten teemoina ovat esimerkiksi uskontojen välisen rakentavan keskustelun ja vuoropuhelun edistäminen sekä uskonnon- javakaumuksen vapaus ihmisoikeutena. Materiaali sisältää eri teemoihin kirjoitettuja oppilaille luettavia tekstejä.

 • Sivuilla on taustatietoa uskontojen ja katsomusten vuoropuhelusta sekä kasvatusaineistoa, jossa tuodaan esiin uskontojen ja katsomusten yhdenvertaisuutta sekä kannustetaan dialogiseen kohtaamiseen.

 • Uusi kotini -dokumentti on vuorovaikutteinen tarina, jossa oppilas pääsee vierailemaan maailmansuurimpiin kuuluvassa Nyarugusun pakolaisleirissä Tansaniassa. Oppilas voi asettua leirissä asuvanlapsen asemaan ja kokea, miltä tuntuisi pitää leiriä uutena kotinaan. Tarinan toteutuksessa on käytettyvirtuaalitodellisuustekniikkaa, 360 asteen videokuvaa ja kuvia. Materiaalin löytyy opettajan opas: http://www.globaalikoulu.net/wp-content/uploads/2017/01/UUSI_KOTINI_opettajan_info-1.pdf

 • Tähän olemme koonneet linkkejä kriittistä medialukutaitoa ja kuvanlukutaitoa kehittäviä opetusmateriaaleja sekä kuvamateriaalia, joka tukee näiden taitojen harjoittelua. Valokuva voi olla hyvä väline herättää keskustelua, koskettaa ja tuoda aihe omakohtaisemmaksi ja antaa lisäinformaatiota aiheestaan. Globaalikasvatuksessa kuvat ovat tärkeä väline, kunhan ne valitaan huolella. On tärkeää tarkistaa myös, etteivät opetuksessa käytettävät kuvat ruoki ennakkoluuloja ja stereotypioita kohteestaan.

 • Rödä Korset erbjuder lärare i grundskolor och gymnasier samt ungdomsarbetare färdigt material för undervisning om rasism, olikheter och finländskhet. Materialet kan med fördel användas i samband med flera läroämnen och på ungdomsgårdarna.

  Alakoulu, yläkoulu, toinen aste.

 • Todella hyvä opas vihapuheteeman käsittelyyn opetuksessa. Materiaali sisältää tietoa, näkökulmia ja monipuolisia harjoituksia. Opas haastaa myös lukijaansa reflektoimaan ja pohtimaan omia lähtökohtiaan. Tee teflontesti ja pohdi, kuinka etuoikeutettu olet! 

 • Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen ohjelma. Hyvät ohjeet osallistumiseen ja paljon monipuolista materiaalia. Tämä ohjelma on innostanut monia kouluja vihreän lipun tavoitteluun ja yhteisten ympäristötekojen suunnitteluun ja toteuttamiseen! 

 • "Vihreää draamaa lelumaassa" on opas (PDF- muodossa). Sen tavoitteena on tuoda draamaharjoituksia välineeksi lasten ympäristökasvatukseen. Suunniteltu kokonaisuus sisältää kaksi draamaohjelmaa, joiden tarinan tapahtumia kuvataan yhdessä tehden ja leikkien. Lisäksi mukana on ohjelmien välillä toteuttavia leikkejä.

 • Materiaali sisältää ohjaajan oppaan sekä vihreä draama -ohjelmia yli 14-vuotiaille nuorille. Teemoina mm. tavaroiden vaikutus elämäämme ja ympäristöömme, kulutustottumukset ja mainonta.

 • Read and learn about human rights!

  Yläkoulu, toinen aste.

 • Voima-lehden toukokuun 2018 numero on mediakasvatuksen erikoisnumero, johon olemme valmistelleet tehtäväpaketin lehden opetuskäyttöä varten. Lehden materiaaleja voi käyttää milloin tahansa, koska niiden aiheet eivät vanhene. Osa jutuista on luettavissa myös Voiman nettisivuilla osoitteessa voima.fi.

 • Exhibition opens bags of refugees. What did they take with them and what did they leave behind when they had to leave their home in a hurry?

  Alakoulu, yläkoulu, toinen aste, aikuiskoulutus.

 • Amerikkalainen toimittaja Chris Booth ja valokuvaaja James Mollison kiersivät maailmaa ja ottivat valokuvia lasten makuuhuoneista. Tämän jälkeen he kokosivat kuvista kirjan Where Children Sleep. Koko kirja, josta kuvia voi tulostaa. Kuvat toimivat hyvänä keskustelumateriaalina esimerkiksi lapsen oikeuksien teemoja käsiteltäessä.

 • WWF:n materiaalipankki ympäristökasvatukseen ja kestävän kehityksen kasvatukseen.

 • Opas sisältää taustatietoa kestävästä kalatuotannosta ja listan vältettävistä kaloista mm. kotitalousopettajien tueksi kuluttajakasvatuksen ja ympäristökasvatuksen teemoihin.

 • Maailmaa voi muuttaa syömällä, mutta mistä kotikokin tai ravintoloissa ramppaavan ruuan ystävän pitäisi aloittaa? Mistä voi tietää onko jokin ruoka hyväksi vai haitaksi ilmastolle, monimuotoisuudelle, ihmisille tai vaikkapa maailman kalakannoille? Materiaali sisältää selkeitä kuvia ja taulukoita sekä konkreettisia esimerkkejä tavoista, joilla voi tehdä ympäristöystävällisempiä valintoja ruuan suhteen. Valmiita tehtäviä oppaan käsitelyyn löydät täältä: https://wwf.fi/mediabank/2956.pdf 

 • Sivusto tarjoaa tietoa romanien historiasta, tapakulttuurista ja nykypäivästä sekä kumoaa ennakkoluuloja – vaikeitakaan aiheita kaihtamatta. Sivuilla on tietoa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, sekä oma osio nuorille ja kasvattajille.Valmita tehtäviä oppilaille löydät täältä: http://www.romanit.fi/opetus/opettajille/tehtavat/

 • Kalenteri esittelee yleisten juhlapäivien lisäksi islamin, juutalaisuuden, sekä kristinuskon osalta katolisen, luterilaisen ja ortodoksisen perinteen juhlapyhiä ja merkkipäiviä. Kalenterin on laatinut Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT -foorumi.

 • Maailmankoulun teemapäiväsivulta löydät yleistä tietoa YK:sta ja valmiiksi valikoituja ja koottuja vinkkejä YK:n päivän (24.10.) viettoon varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.